Khi bạn cài đặt lại Windows, bạn có thể gặp phải lỗi Windows không định dạng được phân vùng. Thông báo lỗi đầy đủ là – Windows could not format a partition on disk,mã lỗi là 0x80070057. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục sự cố và cài đặt Windows.

Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057


Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057

Khi Windows được cài đặt, nó sẽ tạo một phân vùng dành riêng cho hệ thống được sử dụng để khôi phục. Nếu phần bị hỏng, việc định dạng có thể là một vấn đề. Phân vùng hệ thống dành riêng cũng là vùng dánh riêng cho mã hóa BitLocker. Do đó, nó bảo vệ mọi hành động format.

Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là xóa tất cả các phân vùng, bao gồm cả hệ thống dành riêng và tạo những phân vùng mới.

Để giải quyết sự cố, hãy chọn phân vùng Disk 0 Partition 1: System Reserved, sau đó bấm vào Delete.

Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057

Bạn sẽ được nhắc nhở bởi một cảnh báo rằng các tệp khôi phục là quan trọng và nếu bạn xóa tất cả dữ liệu bên trong, nó sẽ bị mất. Bấm vào nút OK.

Tương tự đối với các Partition khác.

Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057

Cuối cùng, nhấp vào New và chọn tạo lại một phân vùng mới mà bạn định cài đặt Windows. Quá trình cài đặt tự động tạo các phân vùng bổ sung,tức là phân vùng dành riêng cho Hệ thống.