Ảnh hưởng của Windows 7 không Active là gì?

1. Câu trả lời chính thức của Microsoft

Nếu không kích hoạt Windows 7 thì không thể sử dụng cài đặt cá nhân hóa nhưng các chức năng khác vẫn có thể sử dụng bình thường,không giới hạn thời gian sử dụng.

Windows 7 không được Active có ảnh hưởng gì không?

Mở cá nhân hóa trên hệ thống Windows 7 không hoạt động,bạn sẽ thấy hầu hết các cài đặt đều có màu xám,như hình bên dưới,ảnh Desktop không sửa được,không cài được màu..v.v.

2. Thực tế sử dụng

- Ở dưới cùng bên phải màn hình,sẽ có một hình chữ mờ để thông báo rằng bạn cần Active.

Windows 7 không được Active có ảnh hưởng gì không?

- Không thể sửa đổi cá nhân hóa,chẳng hạn như sửa đổi hình nền,màu sắc,màn hình khóa,v.v..,tất cả các nút sửa đổi này sẽ khóa và chuyển qua màu xám.

- Không thể sử dụng chức năng đồng bộ hóa của tài khoản Microsoft,chẳng hạn như đồng bọ hóa cài đặt trên các thiết bị Microsoft khác nhau.