Dù muốn hay không, hệ điều hành Windows 11 của Microsoft chỉ là 64-bit. Điều này có nghĩa là chỉ những PC có bộ xử lý 64-bit gần đây mới có thể chạy Windows 11. Ngoài ra, do không có sẵn Windows 11 32-bit nên người dùng PC chạy phiên bản 32-bit của Windows 11 không thể trực tiếp nâng cấp lên Windows 11.

Vì Windows 11 chỉ được cung cấp ở loại 64-bit, nhiều người dùng PC tự hỏi liệu các ứng dụng 32-bit yêu thích của họ có thể chạy trên Windows 11 hay không.


Tôi có thể cài đặt các chương trình 32-bit trên Windows 11 64-bit không?

Câu trả lời là có. Windows 11, mặc dù chỉ có ở phiên bản 64-bit, nhưng hỗ trợ ứng dụng 32-bit hoặc x86. Trên thực tế, Windows 11 hỗ trợ cả chương trình 32-bit và 64-bit.

Ứng dụng 32-bit có thể được cài đặt và chạy trên bản cài đặt Windows 11 64-bit mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, ứng dụng 64-bit chỉ tương thích với cài đặt Windows 11 64-bit. Điều này cũng xảy ra với các phiên bản Windows trước đó.

Tóm lại, Windows 11 phiên bản 64-bit tương thích với các ứng dụng 32-bit. Windows 11 64-bit chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nó tương thích với bộ xử lý 64-bit và không liên quan gì đến các ứng dụng 32-bit.


Bạn có nên cài đặt ứng dụng 32-bit trên Windows 11 64-bit không?

Nếu một trong những chương trình yêu thích của bạn chỉ có phiên bản 32-bit, bạn sẽ có thể cài đặt và chạy nó trên Windows 11 mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, nếu một chương trình cũng có sẵn ở loại 64-bit, bạn nên cài đặt phiên bản 64-bit của chương trình trên Windows 11 64-bit để có hiệu suất và bảo mật tối ưu. Điều này là do chương trình 32-bit không thể tận dụng hết kiến trúc 64-bit.

Các trương trình tương thích với Windows 7, Windows 8 và Windows 10 cũng tương thích với Windows 11.


Làm thế nào để bạn biết một chương trình là 64-bit trước khi cài đặt?

Chương trình 64-bit thường được dán nhãn là x64. Nếu một chương trình không đề cập bất cứ điều gì về 64-bit, rất có thể đó là một phần mềm 32-bit.