Cảnh báo “Virtual Machine disks consolidation is need” trong tab máy ảo của Vmware vSphere Client có nghĩa là khi xóa các snapshot, có các tệp còn lại trên đĩa không thể đã hợp nhất(cam kết) với tệp đĩa ảo chính (vmdk). Do đó, bạn không thể sao lưu một máy ảo như vậy và hiệu suất của nó bị giảm sút.

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed


Các nguyên nhân điển hình của lỗi Virtual Machine disk consolidation is needed

- Hiệu suất lưu trữ kém, do đó không thể xóa/hợp nhất snapshot do hết thời gian chờ hoặc kích thước snapshot lớn.

- Không có đủ dung lượng trống trên kho dữ liệu VMFS để thực hiện hợp nhất, phải có ít nhất 1GB trống.

- Các tệp ảnh chụp nhanh bị khóa bởi vSphere hoặc ứng dụng của bên thứ ba (thường là bởi ứng dụng sao lưu, chẳng hạn như HP DataPtotector, VEEAM hoặc Netapp VSC). Đảm bảo rằng không có quá trình sao lưu VM đang chạy.

- Một máy ảo có hơn 32 snapshot (số lượng tối đa được Vmware khuyến nghị).

- Qúa trình hợp nhất snapshot nền lớn đã được khởi chạy.

- Sự cố kết nối (có thể là tạm thời) giữa máy chủ vCenter và máy chủ ESXi.


Làm thế nào để hợp nhất đĩa trong VMware?

Để sữa chữa lỗi Virtual Machine disks consolidation is need, nhấp chuột phải vào máy ảo và chọn VM > Actions > Snapshots > Consolidate.

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed

Một cửa sổ với yêu cầu sẽ xuất hiện:

Confirm Consolidate

This operation consolidates all redundant redo logs on your virtual machine. Are you sure you want to continue?

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed

Xác nhận rằng bạn muốn xóa các bản ghi thừa. Sau đó vCenter sẽ hợp nhất các đĩa và xóa các bản ghi. Qúa trình hợp nhất có thể mất nhiều thời gian tùy thuộc vào kích thước của máy ảo, số lượng snapshots và tải trên máy chủ lưu trữ/kho dữ liệu hiện tại. Trong quá trình hợp nhất, hiệu suất máy có thể giảm.

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed

Khi hợp nhất được thực hiện, dữ liệu từ đĩa delta được hợp nhất với các đĩa chính và các tệp không cần thiết trên bộ nhớ sẽ bị xóa. Sau đó, cảnh báo về việc hợp nhất VM sẽ biến mất


Một số lỗi xảy ra khi hợp nhất ổ đĩa

Trong một số trường hợp ,khi thực hiện hợp nhất, bạn có thể thấy lỗi này trong bảng điều khiển vSphere:

Unable to access file since it is locked. An error occurred while consolidating disks: Fail to lock the file. Consolidation failed for disk node “scs0:0”: Failed to lock the file.

Hoặc

Consolidate virtual machine disk files – Unable to access file since it is locked

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed

Trong trường hợp này, VMware khuyên bạn nên khởi động lại các tác nhân quản lý trên máy chủ ESXi. Để thực hiện, hãy kết nối với máy chủ ESXi qua SSD và chạy lệnh sau: services.sh restart

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed

Nếu điều này không hữu ích, bạn có thể thử các cách sau:

- Tắt máy ảo nếu có thể.

- Tạo nhanh một snapshots mới.

- Xóa tất cả các snapshots máy ảo bằng tùy chọn Delete All Snapshots.

- Di chuyển máy ảo đang chạy sang ESXi khác bằng vMotion.

VMWare : Virtual Machine Disks Consolidation is Needed