Mạng LAN ảo (VLAN) là một nhóm các máy tính được kết nối với cùng một mạng nhưng không ở gần nhau. Sử dụng VLAN cho phép sử dụng tài nguyên mạng hiệu quả hơn và có thể hữu ích khi có quá nhiều thiết bị cho một mạng.

Vậy, VLAN là gì, nó hoạt động như thế nào và khi nào bạn nên sử dụng nó?


VLAN là gì?

VLAN là một mạng cục bộ ảo. Đó là một nhóm hợp lý các thiết bị trên mạng, thường dựa trên vị trí hoặc chức năng. Ví dụ: tất cả các máy tính trong thư viện của trường học có thể được gán cho VLAN “Thư viện”, trong khi tất cả các máy tính trong phòng máy tính của trường có thể được gán cho VLAN “Phòng thí nghiệm” . Bằng cách này, VLAN có thể cải thiện hiệu quả và tính linh hoạt của mạng cục bộ.

VLAN có thể cải thiện bảo mật và hiệu suất bằng cách cô lập lưu lượng truy cập trên mạng của bạn. Nó cũng có thể giúp quản lý mạng của bạn dễ dàng hơn bằng cách nhóm các thiết bị cần cài đặt tương tự. Mặc dù VLAN được sử dụng phổ biến nhất trong mạng Ethernet, chúng cũng có thể được sử dụng trong các loại mạng khác nhau, chẳng hạn như Asynchronous Transfer Mode(ATM) và Fiber Distributed Data Interface (FDDI).


VLAN hoạt động như thế nào?

VLAN được tạo bằng cách thêm tag, hoặc header vào mỗi khung Ethernet. Tag này cho mạng biết khung sẽ được gửi đến VLAN nào. Các thiết bị trong các VLAN khác nhau không thể nhìn thấy lưu lượng của nhau trừ khi được kết nối với bộ định tuyến được cấu hình để cho phép.


Lợi ích khi sử dụng VLAN?

VLAN là gì và nó hoạt động như thế nào?

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng VLAN.

1. Bảo mật

Bằng cách cô lập lưu lượng trên các VLAN khác nhau, bạn có thể ngăn người dùng trái phép theo dõi lưu lượng mạng.

2. Hiệu suất

VLAN có thể cải thiện hiệu suất bằng cách giảm lưu lượng broadcast. Broadcast được gửi đến tất cả các thiết bị trên mạng, bất kể chúng có cần hay không. Bằng cách đặt các thiết bị trong các VLAN khác nhau, bạn có thể giảm lưu lượng truyền phát mà mạng của bạn đang xử lý.

3. Tính linh hoạt

VLAN có thể giúp thêm hoặc xóa thiết bị khỏi mạng của bạn dễ dàng hơn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm một thiết bị mới vào mạng của mình, bạn chỉ cần gán thiết bị đó vào VLAN thích hợp. Bạn không cần phải cấu hình lại toàn bộ mạng của mình.

4. Quản lý

VLAN có thể giúp quản lý mạng của bạn dễ dàng hơn bằng cách nhóm các thiết bị yêu cầu cài đặt tương tự. Ví dụ: bạn có thể đặt tất cả các thiết bị trong bộ phận bán hàng của mình trên cùng một VLAN. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng áp dụng các cài đặt bảo mật và hiệu suất giống nhau cho tất cả các thiết bị trong nhóm đó.


Khi nào bạn nên sử dụng VLAN?

VLAN là gì và nó hoạt động như thế nào?

Có một số trường hợp khi một VLAN có thể có lợi. Đầu tiên, nếu bạn có một mạng lớn với nhiều thiết bị, bạn có thể muốn sử dụng VLAN để phân đoạn nó thành các phần nhỏ hơn. Điều này có thể giúp quản lý và khắc phục sự cố mạng của bạn dễ dàng hơn. VLAN cũng có thể cải thiện bảo mật bằng cách cô lập lưu lượng mạng của bạn.

Thứ hai, nếu bạn cần tạo một mạng tạm thời cho các sự kiện hoặc dự án, thì VLAN có thể là một cách thuận tiện để làm điều đó. Cuối cùng, nếu bạn có các thiết bị cần ở trên các mạng con khác nhau vì bất kỳ lý do gì, việc sử dụng VLAN có thể cho phép bạn giữ tất cả chúng trên cùng một mạng vật lý.


Rủi ro bảo mật tiềm ẩn khi sử dụng VLAN

Mặc dù VLAN mang lại nhiều lợi ích, nhưng có một rủi ro bảo mật tiềm ẩn cần lưu ý. Nếu người dùng độc hại bằng cách nào đó có được quyền truy cập vào thiết bị được kết nối với bộ định tuyến, họ có thể hình dung ra lưu lượng truy cập đến các VLAN khác mà họ không nên có quyền truy cập trong một quá trình được gọi là VLAN hopping. Để ngăn chặn điều này, hãy đảm bảo rằng bạn bảo mật đúng cách cho tất cả các thiết bị trên mạng của mình và chỉ cho phép những người dùng đáng tin cậy truy cập chúng.


Đã đến lúc bắt đầu sử dụng VLAN

VLAN có thể là một công cụ hữu ích trong việc quản lý và bảo mật các mạng lớn. Tuy nhiên, như với bất kỳ công nghệ nào, nó sẽ luôn có rủi ro tiềm ẩn cần chú ý. Hãy chắc chắn xem xét những dideuf này khi quyết định có sử dụng VLAN hay không.