Trên đời có những thứ dù bạn có thích cỡ nào,có lưu luyến cỡ nào nhưng nếu nó không phải của bạn,không thuộc về bạn thì mọi cố gắng của bạn cũng chỉ là vô ích,thậm chí còn khiến bản thân trở nên bế tắc.

Chuyện tình cảm lại càng như thế,duyên đến duyên đi hãy tùy kỳ tự nhiên mà đối đãi,duyên đến thì đón mà duyên đi thì cũng nhẹ nhàng bước tiễn.

Vẫn biết thế nhân có trăm kiểu yêu,ngàn kiểu nhớ,đừng để tình yêu biến thành đau khổ. Đừng mang liêm sỉ của bạn đi theo đuổi một người không yêu mình,và cũng đừng mất thời gian đau khổ đợi chờ một ai đó không thuộc về bạn.