1. USB-C

USB-C là phiên bản mới nhất của phần cứng USB hiện có. Nó không còn sử dụng đầu nối 12 mm. Thay vào đó, nó sử dụng một đầu nối có thể đảo ngược 8.4 mm.

Nếu bạn đã từng thử cắm dây USB-A vào một thiết bị khác, bạn có thể nhận thấy rằng có thể mất vài lần để cắm đúng cách. Điều này là do có một sự lên xuống xác định trên đây. Nhưng USB-C không gặp vấn đề đó vì nó có thể đảo ngược.

Dây USB-C có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó.

Một tính năng hữu ích khác của một số thiết bị USC-C là sạc 2 chiều, cho phép một thiết bị sạc một thiết bị khác.


USB-3

Các số liên quan đến đầu nối USB cho biết tốc độ dữ liệu được truyền từ thiết bị. Mỗi thế hệ công nghệ USB mới cho phép tốc độ truyền nhanh hơn USB 3.0 là phiên bản chính thứ 3 của USB để kết nối máy tính và các thiết bị điện tử khác.

Cổng USB-3 trên thiết bị giống như cổng USB-2 truyền thống nhưng nó có màu xanh làm.

USB-3 đã được sửa đổi để trở thành USB 3.1 và 3.2. Thế hệ 3.2 mới nhất là Gen1, Gen2 và Gen2x2. Các phiên bản mới hơn này thậm chí còn nhanh hơn phiên bản 3.0 gốc, nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0


Thunderbolt 3

Thunderbolt không phải là một tiêu chuẩn USB. Nó là một công cụ hoàn toàn khác được thiết kế để truyền dữ liệu nhanh chóng. Intel đã phát triển nó và nếu một công ty muốn kết hợp công nghệ này vào thiết bị của họ, họ phải nhận được chứng nhận từ Intel. Không phải công ty nào cũng muốn làm điều đó, vì vậy giao thức này không tìm được trong nhiều thiết bị.

Dây Thunderbolt sử dụng cùng một cổng có thể đảo ngược 8.4 mm như USB-C. Các cổng, cáp và bánh rằng thường có hình mũi tên giống như tia chớp để phân biệt với USB-C.

Mặc dù nó không phải là USB, nhưng Thunderbolt có một tùy chọn dự phòng. Nếu nó không thể giao tiếp với một thiết bị được kết nối như một thiết bị Thunderbolt, nó sẽ cố gắng truyền bằng giao thức USB. Khi sử dụng USB, cổng Thunderbolt 3 bị giới hạn ở tốc độ USB của thiết bị được kết nối, không phải tốc độ nhanh hơn nhiều của Thunderbolt.


So sánh tốc độ

Thunderbolt nhanh hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh USB nào của nó.

USB 3.2 thế hệ 1 chỉ có tốc độ truyền 5Gbps, thế hệ 2 có tốc độ 10 Gbps và thế hệ 2x2 có tốc độ tối đa 20Gbps. Nhưng không cái nào trong số này có thể cạnh tranh với tốc độ 40Gbps của Thunderbolt.

Nếu bạn đang mua một thiết bị hoặc máy tính mới và muốn sử dụng tốc độ truyền cao mà Thunderbolt có thể thực hiện, hãy đảm bảo rằng thiết bị có cổng kiểu USB-C được gắn nhãn biểu tượng tia chớp.