UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

Nếu bạn có một mạng máy tính trong nhà hoặc nơi làm việc của mình,một trong những điều bạn cần kiểm soát là người dùng hoặc ứng dụng nào có thể thay đổi mọi thứ trong hệ thống đó.

Một cách để ngăn chặn các thay đổi trái phép là có một người làm quản trị viên mạng. Tuy nhiên,nếu chỉ có một người quản lý mọi thứ thì không đủ,đó là lúc tính năng Kiểm soát truy cập người dùng – User Account Control (UAC) ra đời.


1. UAC là gì?

UAC là một tính năng bảo mật trong Windows 10 nhằm ngăn chặn các thay đổi trái phép hoặc vô tình đối với hệ điều hành. Tính năng này trước tiên là một phần của hệ thống bảo mật Windows Vista và sau đó đã được cải thiện với mỗi phiên bản Windows mới.

Những thay đổi đó có thể do người dùng,virus,phần mềm độc hại hoặc ứng dụng bắt đầu. Nhưng nếu quản trị viên không chấp thuận các thay đổi,chúng sẽ không được thực thi.

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

Trong số những thay đổi yêu cầu đặc quyền quản trị bao gồm:

- Running Task Sheduler

- Making changes to UAC settings

- Windows Update configurations

- Adding or removing user accounts

- Changing system-wide files or setting in Program File or Windows folders

- Viewing or changing other users’ files or folders

- Running apps as administrator

- Installing or unistalling apps and drives

- Chaning Windows Firewall or system date and time settings

- Configuring Family Safety or Parental Controls

- Chaning users’ account type

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

Mỗi khi bạn chạy một ứng dụng dành cho máy tính yêu cầu quyển quản trị viên,UAC sẽ bật lên. Bạn cũng sẽ thấy nó khi bạn muốn thay đổi các cài đặt hệ thống quan trọng yêu cầu sự chấp thuận của quản trj viên.

Bất kỳ người dùng nào trên mạng của bạn đều có thể đăng nhập vào máy tính của họ bằng tài khoản người dùng,nhưng bất kỳ bạn khởi chạy điều gì đó sẽ được thực hiện bằng quyền tru cập được cấp cho người dùng.


2. Các cấp độ thanh trượt UAC trong Windows 10 và ý nghĩa của chúng

Trong Windows Vista,chỉ có 2 tùy chọn UAC : Bật hoặc Tắt. Tuy nhiên,trong Windows 10 có 4 cấp độ UAC để lựa chọn:

Always Notify – Luôn thông báo : Thông báo cho bạn trước khi người dùng và ứng dụng thực hiện các thay đổi yêu cầu quyền quản trj viên. Nó cũng đóng băng các tác vụ khác cho đến khi bạn phản hồi và được khuyến nghị nếu bạn thường truy cập các trang web lạ hoặc cài đặt phần mềm mới.

Notify me only when programs/apps try to make changes to my computer – Chỉ thông báo cho tôi khi các chương trình/ứng dụng cố gắng thực hiện thay đổi đối với máy tính của tôi : Thông báo cho bạn khi các chương trình cố gắng thực hiện thay đổi đối với máy tính của bạn hoặc cài đặt phần mềm. Mức này cũng đóng băng các tác vụ khác cho đến khi bạn phản hồi,nhưng nó sẽ không thông báo cho bạn khi thực hiện thay đổi đối với cài đặt Windows.

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

Notify me only when programs/apps try to make changes to my computer(do not dim my desktop) – Chỉ thông báo cho tôi khi chương trình/ứng dụng cố gắng thực hiện thay đổi đối với máy tính của tôi (không làm mờ màn hình của tôi): Thông báo cho bạn khi mootjchuowng trình cố gắng thực hiện thay đổi hoặc cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn. Nó không thông báo cho bạn khi bạn thực hiện các thay đổi đối với cài đặt Windows và không đóng băng các tác vụ cho đến khi bạn phản hồi. Chỉ chọn mức này nếu mất nhiều thời gian để làm mờ màn hình máy tính của bạn.

Never Notify – Không bao giờ thông báo : Không thông báo cho bạn khi chương trình cố gắng thực hiện thay đổi,cài đặt phần mềm hoặc khi bạn sửa đổi cài đặt Windows. Cài đặt này không được khuyến nghị,đặc biệt nếu bạn không có bộ bảo mật tốt vì virus và phần mềm độc hại lây nhiễm vào máy tính của bạn dễ dàng hơn khi UAC bị tắt.


3. Cách tắt UAC trong Windows 10

Lưu ý: Ting3s.com khuyên bạn không nên tắt UAC trên máy tính của mình vì làm như vậy sẽ khiến các chương trình độc hại lây nhiễm và quản lý máy tính của bạn dễ dàng hơn. Nếu có ứng dụng tiếp tục kích hoạt UAC,hãy sử dụng Windows Task Scheduler để chạy các ứng dụng đó mà không có quyền quản trj viên và lời nhắc UAC trước,thay vì tắt hoàn toàn UAC.

Nếu bạn vẫn muốn vô hiệu hóa UAC,bạn có thể thực hiện thông qua Control Panel,Group Policy,Registry Editor hoặc sử dụng CMD

► Cách tắt UAC bằng Control Panel

1. Mở bảng điều khiển và chọn User Account

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

2. Chọn lại User Account

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

3. Tiếp theo,chọn Change User Account Control settings

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

4. Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn UAC,hãy kéo thanh trượt đến Never Notify để tắt UAC rồi bấm OK

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

Để bật lại UAC,bạn chỉ việc kéo thanh trượt lên các mức bảo mật mà bạn muốn rồi nhấp OK.

► Cách tắt UAC bằng CMD

1. Để thực hiện việc này,hãy nhập CMD vào hộp tìm kiếm và chọn Run as Administrator

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

2. Trong hộp Command Prompt,nhập lệnh này và nhấn Enter

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

3. Khởi động lại máy tính của bạn để thực hiện các thay đổi

Nếu bạn muốn bật lạiUAC,hãy nhập lệnh sau:

reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

► Cách tắt UAC bằng Group Policy Editor

1. Để thực hiện việc này,hãy nhập Policy Editor trong hộp tìm kiếm và chọn Edit Group Policy

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

2. Lựa chọn Computer Configuration > Windows Settings và chọn Security Settings

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

3. Tiếp theo,Lựa chọn Local Polices > Security Options

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

4. Cuộn xuống và nhấp đúp vào User Account Control : Run all administrators in Admin Approval Mode

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

5. Chọn Disabled > OK

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

► Cách tắt UAC bằng Windows Registry

Bạn cũng có thể tắt UAC thông qua Windows Registry. Tuy nhiên,trước khi làm điều đó hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu nó để tránh bất kỳ sự cố hệ thống nào

1. Để tắt UAC thông qua Windows Registry,nhấp chuột phải vào Start > Run,nhập regedit.exe và nhấn vào Enter trên bàn phím của bạn

2. Tìm theo đường dẫn :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

3. Tiếp theo,nhấp đúp vào khóa EnableLUA và thay đổi value data trị thành 0

UAC trong Windows 10 là gì và cách tắt nó như thế nào?

4. Lưu các thay đổi và khởi động lại máy tính của bạn


LỜI KẾT

UAC tạo ra tất cả sự khác biệt giữa tài khoản người dùng và tài khoản quản trị viên. Với tính năng này,bạn có một bảo mật hệ thống ở mức cơ bản giúp cứu hệ thống của bạn khỏi các quy trình độc hại ngay cả khi đã có sẵn bộ bảo mật.

Close Menu