Twain_32.dll là một tệp Dynamic Link Library(DLL) chứa thông tin và hướng dẫn để làm việc với các tệp thực thi EXE. Mục đích của chương trình twain_32.dll là chia sẻ tệp với nhiều chương trình để máy tính của bạn có thể chạy hiệu quả hơn bằng cách không lãng phí phân bổ bộ nhớ có giá trị. Nó là một phần không thể thiếu của Windows và cho phép các chương trình Windows dựa vào nó để hoạt động bình thường. Do đó, tệp twain_32.dll bị thiếu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phần mềm được liên kết với nó.

Một số lỗi twain_32.dll phổ biến như:

- twain.32_dll is corrupted.

- twain.32_dll error loading.

- cannot register twain_32.dll

- twain_32.dll crash

- twain_32.dll was not found

- Failed to load twain_32.dll

- twain_32.dll could not be located.

- twain_32.dll Access Violation

- The procedure entry point twain_32.dll error.

- Cannot find twain_32.dll

- twain_32.dll is missing.


Twain_32.dll có phải virus không?

Thư mục này không phải là virus. Twain_32 là hợp pháp nó là một mô-đun được liên kết với Twain_32 Source Manager từ Twain Working Group.


Thư mục Twain_32 là gì?

Thực mục này lưu trữ thông tin về máy quét và trình điều khiển máy in trong hệ điều hành Windows. Nếu bạn tìm thấy thư mục này trên máy tính của mình, vui lòng không xóa hoặc di chuyển nó. Nó sẽ gây ra một số vấn đề với máy tính của bạn nếu bạn làm như vậy.

Trên hệ điều hành Windows, có 1 tập hợp các mô-đun hệ thống mà mọi hệ điều hành đều sử dụng. Các mô-đun này thường được đóng gói dưới dạng tệp DLL có thể được thực thi bởi Windows. Bạn có thể tìm thấy twain_32.dll trong C:/Windows và được phân loại là tệp Win32 DLL.

Khi bạn cài đặt hệ điều hành trên một máy tính nhất định, nó sẽ tạo ra một số thay đổi quan trọng trong cách hoạt động của Windows. Và để hoạt động tốt, bạn phải chọn mô-đun hệ thống mà bạn muốn sử dụng từ danh sách đi kèm với đĩa CD cài đặt.

Mặc dù các tệp DLL giúp hệ thống của bạn có thể hoạt động, tuy nhiên nếu bạn chạy các phần mềm không đáng tin cậy, thì ứng dụng của bên thứ 3 có thể giả mạo là tệp twain_32.dll. Đây là lý do tại sao bạn cần tải xuống các bản vá mới nhất từ máy chủ Windows và cập nhật hệ thống của bạn.


Làm thế nào để khắc phục lỗi Twain_32.DLL Error?

Các đề xuất sau sẽ giúp bạn khắc lỗi Twain_32.dll trên PC của bạn.

1. Cập nhật Windows Update

2. Chạy trình kiểm tra tệp hệ thống.

3. Cài đặt lại chương trình

4. Recovery PC của bạn