CCNA là gì?

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là chứng chỉ phổ biến dành cho các kỹ sư mạng máy tính do công ty có tên Cisco Systems cung cấp. Nó có hiệu lực đối với tất cả các loại kỹ sư bao gồm kỹ sư mạng cấp đầu vào, quản trị viên mạng, kỹ sư hỗ trợ mạng và chuyên gia mạng. Nó giúp làm quen với nhiều khái niệm mạng như mô hình OSI, địa chỉ IP, bảo mật mạng, v.v.

Người ta ước tính rằng hơn 1 triệu chứng chỉ CCNA đã được trao kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1998. CCNA là viết tắt của “Cisco Certified Network Associate”. Chứng chỉ CCNA bao gồm một loạt các khái niệm mạng và kiến ​​thức cơ bản về CCNA. Nó giúp các ứng viên nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của CCNA và chuẩn bị cho các công nghệ mạng mới nhất mà họ có khả năng làm việc.

Một số kiến ​​thức cơ bản về CCNA được đề cập trong chứng chỉ CCNA bao gồm:

- Mô hình OSI

- Địa chỉ IP

- WLAN và VLAN

- Quản lý và bảo mật mạng(bao gồm ACL)

- Bộ định tuyến và giao thức định tuyến(EIGRP, OSPF và RIP)

- Định tuyến IP

- Bảo mật thiết bị mạng

- Xử lý sự cố

Lưu ý: Chứng chỉ của Cisco chỉ có giá trị trong vòng 3 năm. Sau khi chứng chỉ hết hạn, người được cấp chứng chỉ phải thực hiện lại kỳ thi lấy chứng chỉ CCNA.


Tại sao phải đạt được chứng chỉ CCNA?

- Chứng chỉ xác nhận khả năng của một chuyên gia trong việc hiểu, vân hành, định cấu hình và khắc phục sự cố mạng chuyển mạch và định tuyến mức trung bình. Nó cũng bao gồm việc xác minh và thực hiện các kết nối thông qua các trang web từ xa sử dụng mạng WAN.

- Nó dạy ứng viên cách tạo mạng point-point

- Nó dạy về cách đáp ứng yêu cầu của người dùng bằng cách xác định cấu trúc liên kết mạng.

- Nó truyền đạt về cách định tuyến các giao thức để kết nối mạng.

- Nó giải thích về cách xây dựng địa chỉ mạng.

- Nó giải thích về cách thiết lập kết nối với các mạng từ xa.

- Người được cung cấp chứng chỉ có thể cài đặt, cấu hình và vận hành các dịch vụ LAN và WAN cho các mạng nhỏ.

- Chứng chỉ CCNA là điều kiện tiên quyết đối với nhiều chứng chỉ khác của Cisco như CCNA Security, CCNA Wireless, CCNA Voide,v.v.

- Tài liệu nghiên cứu dễ làm theo có sẵn.


Các loại chứng chỉ CCNA

Để bảo mật CCNA. Cisco cung cấp 5 cấp độ chứng chỉ mạng: Entry,Associate, Professional, Expert Architect. Chương trình chứng chỉ mới của Cisco Certified Network Associate(200 – 301 CCNA) bao gồm một loạt các nguyên tắc cơ bản cho nghề CNTT.

Thời gian của kỳ thi CCNA là 120 phút bao gồm từ 50 đến 60 câu hỏi.

Bên cạnh 5 chứng nhận này, khóa học chứng chỉ mới do CCNA đăng ký bao gồm:

Tự Học CCNA: Khái niệm CCNA là gì?Bạn cần gì để đạt được chứng chỉ CCNA (Phần 1)

- CCNA Cloud

- CCNA Collaboration

- CCNA Switching and Routing

- CCNA Security

- CCNA service provider

- CCNA Datacenter

- CCNA Industrial

- CCNA Voice

- CCNA Wireless

Để hoàn thành khóa học đầy đủ CCNA với kỳ thi thành công, người ta phải nắm rõ các chủ đề sau: TCP / IP và mô hình OSI, mạng con, IPv6, NAT (Dịch địa chỉ mạng) và truy cập không dây.


Khóa học CCNA bao gồm những gì?

- Các CCNA networking course nguyên tắc cơ bản mạng cài đặt, vận hành, cấu hình, và xác định IPv4 và IPv6.

- Khóa học mạng CCNA cũng bao gồm truy cập mạng, kết nối IP, dịch vụ IP, các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng, tự động hóa và khả năng lập trình.

Những thay đổi mới trong kỳ thi CCNA hiện tại bao gồm:

- Hiểu biết về IPv6.

- Các môn học cấp CCNP như HSRP,DTP,EtherChannel.

- Các kỹ thuật khắc phục sự cố nâng cao.

- Thiết kế mạng với supernetting và subnetting.