Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho bạn các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các kỹ năng mà bạn phải biết khi trở thành một Hacker.


Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ được sử dụng để phát triển các phần mềm, chương trình máy tính. Các chương trình được phát triển có thể bao gồm từ các hệ điều hành, các ứng dụng dựa trên dữ liệu thông qua các giải pháp mạng.

Trở thành một Hacker? Bạn cần những kỹ năng gì?


Tại sao bạn nên học cách lập trình?

- Tin tặc là người giả quyết vấn đề và xây dựng công cụ, học cách lập trình sẽ giúp bạn thực hiện các giải pháp cho vấn đề. Nó cũng phân biệt bạn với những đứa trẻ tập lệnh.

- Viết chương trình với tư cách là một hacker sẽ giúp bạn tự động hóa nhiều tác vụ thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.

- Việc viết chương trình cũng có thể giúp bạn xác định và khai thác các lỗi lập trình trong các ứng dụng mà bạn sẽ nhắm mục tiêu.

- Bạn không cần phải phát minh lại một chương trình mới, có một số chương trình mã nguồn mở có thể sử dụng được. Bạn có thể tùy chỉnh các ứng dụng đã có và thêm các phương pháp mới để phù hợp với nhu cầu của bạn.


Bạn nên học những ngôn ngữ lập trình nào?

1. HTML: Ngôn ngữ được sử dụng để viết các trang web,có thể viết và diễn giải HTML, giúp bạn dễ dàng xác định và khai thác các điểm yếu trong mã.

2. JavaScript: Ngôn ngữ kịch bản phía client, mã JavaScript được thực thi trên trình duyệt của máy khác. Bạn có thể sử dụng nó để đọc các Cookie đã lưu và thực hiện viết mã trang web chéo,v.v.

3. PHP: Ngôn ngữ kịch bản phía server,nó được sử dụng nhiều nhất để xử lý các biểu mẫu HTML và thực hiện các tùy chỉnh khác. Bạn có thể viết một ứng dụng tùy chỉnh bằng PHP để sửa đổi cài đặt trên máy chủ web và làm cho máy chủ dễ bị tấn công.

4. SQL: Ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Sử dụng SQL Injection để vượt qua các thuật toán đăng nhập ứng dụng web yếu, xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu,v.v.

5. Python,Ruby,Bash,Perl: Ngôn ngữ lập trình cấp cao, chúng rất hữu ích khi bạn cần phát triển các công cụ và tập lệnh tự động hóa.

6. C & C++: Ngôn ngữ lập trình cấp cao, chúng rất hữu ích khi bạn cần viết mã shell, khai thác, bộ công cụ gốc của riêng mình hoặc hiểu và mở rộng trên những cái hiện có.

7. Java Csharp, Visual Basic, VBScript: Ngôn ngữ lập trình khác, mức độ hữu ích của các ngôn ngữ này tùy thuộc vào tình huống của bạn.


Các kỹ năng khác

Ngoài kỹ năng lập trình, một hacker giỏi cũng cần có các kỹ năng sau:

- Biết cách sử dụng hiệu quả Internet và các công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin.

- Nhận một hệ điều hành dựa trên Linux và biết các lệnh cơ bản mà mọi người dùng Linux nên biết.

- THực hành tạo nên sự hoàn hảo, một hacker giỏi cần chăm chỉ và đóng góp tích cực cho cộng đồng Hacker.