"Tranh cãi, thắng để làm gì ?"-
--------------------------------------------------------------

Tranh cãi để làm gì

Tranh cãi với khách hàng,bạn có thắng thì khách hàng cũng sợ phát khiếp mà đi mất.


Tranh cãi với đồng nghiệp, bạn thắng thì đồng nghiệp cũng nản mà xa dần.


Tranh cãi với người thân, bạn thắng, có khi cũng vì người ta chẳng muốn hơn thua tiếp với bạn mà thôi, tình thân cũng vì thế mà vơi đi ít nhiều.


Tranh cãi với bạn bè, bạn thắng, hỏi còn mấy ai dám làm bạn hữu với bạn.


Tranh cãi với người yêu, bạn lại thắng, thắng để làm gì khi mà để lại một nỗi ấm ức trong lòng người ta?


Tranh cãi với đồng nghiệp.. Bạn thắng ..... Đồng nghiệp xa dần


Dù tranh cãi với bất cứ ai? bạn thắng thì đã sao? Bạn nghĩ là bạn thắng nhưng thật ra. Bạn thua rồi, thua vì bạn mất nhiều hơn được. Được gì? Mình chả biết, nhưng mất thì chắc chắn là rất nhiều. Còn lại gì sau mỗi cuộc cãi vã, sự hả hê của kẻ chiến thắng, nỗi buồn bã, thất vọng của người thua cuộc hay những tổn thương, vụn vỡ trong tình cảm của cả hai?