1. Tổng quan về Cisco IOS

- Hệ điều hành Cisco Internetwork (IOS) là hệ điều hành đa nhiệm kiểm soát tất cả các chức năng của bộ định tuyến và chuyển mạch Cisco

- Được Willaim Yeager viết đầu tiên vào năm 1986

- Nó được sử dụng để phân bổ tài nguyên và quản lý những thư như giao diện phần cứng cấp thấp và bảo mật

- Nó cũng cung cấp một giao diện dòng lệnh – Command-line interface(CLI) để cấu hình, quản lý, giám sát và khắc phục sự cố mạng.

2. Giao diện dòng lệnh (CLI)

- Nó còn được gọi là “Cash Line Interface

- Nó là một kiểu giao diện người dùng trong đó người dùng giao tiếp với hệ điều hành bằng cách gõ lệnh bằng bàn phím

- Nó cho phép người dùng thực hiện các lệnh IOS trực tiếp.

- Nó khó vì người dùng cần nhớ các lệnh.

Để vào chế độ CLI, hãy nhấp vào bộ định tuyến hoặc công tắc và sau đó nhấp vào CLI như ảnh chụp màn hình.

3. Cisco Router IOS

Bộ định tuyến Cisco IOS cung cấp các tính năng khác nhau như  định tuyến, chuyển mạch, kết nối internet và viễn thông.

Phần mềm IOS của bộ định tuyến Cisco hữu ích cho:

- Thực hiện các giao thức và chức năng mạng

- Kết nối lưu lượng tốc độ cao giữa các thiết bị

- Cung cấp khả năng mở rộng để dễ dàng phát triển mạng và dự phòng.

- Để tang cường bảo mật để kiểm soát truy cập và ngừng sử dụng mạng trái phép

- Cung cấp độ tin cậy của mạng để kết nối với tài nguyên mạng.

4. Truy cập IOS

Có 3 cách sau để truy cập bộ định tuyến: Từ bảng điều khiển, Truy cập Telnet, Quyền truy cập SSH

♦ Quyền truy cập bảng điều khiển

- Đây là một cổng truy cập quản lý cung cấp một kênh quản lý chuyên dụng(chỉ được sử dụng cho mục đích bảo trì thiết bị) để truy cập các thiết bị Cisco.

- Nó không cần bất kỳ hình thức bảo mật nào. Tuy nhiên, bảng điều khiển phải được cấu hình bằng mật khẩu để ngăn truy cập thiết bị trái phép.

♦ Truy cập Telnet

- Nó là một giao thức mạng được sử dụng trên Internet để cung cấp một phương tiện liên lạc văn bản định hướng hai chiều.

- Nó cũng được sử dụng để truy cập từ xa CLI qua mạng.

- Nhược điểm đáng kể nhất của Telnet là nó không an toàn. Bởi vì khi bạn đăng nhập vào máy chủ từ xa bằng Telnet, username và password của bạn được gửi ở dạng văn bản thuần túy, không phải theo cách được mã hóa.

- Để loại bỏ nhược điểm của Telnet, Telnet được thay thế bằng giao thức SSH

- Telnet sử dụng cổng TCP nổi tiếng số 23

♦ Quyền truy cập SSH

- Trong SSH, đăng nhập từ xa tương tự như Telnet nhưng cung cấp bảo mật hơn.

- Nó có xác thực mật khẩu mạnh hơn

- Nó sử dụng một kỹ thuật mã hóa trong khi vận chuyển dữ liệu.

- SSH sử dụng cổng TCP nổi tiếng số 22.

5. Chế độ IOS

Ba chế độ IOS quan trọng là:

- Chế độ EXEC của người dùng (User EXEC mode)

- Chế độ EXEC đặc quyền (Privileged EXEC mode)

- Chế đọ cấu hình chung (Global Configuration mode)

♦ User EXEC mode

- Đây là chế độ mặc định của IOS CLI khi bạn đăng nhập vào bộ định tuyến hoặc công tắc.

- Các lệnh như ping, Telnet, SSH hoặc phương thức truy cập bảng điều khiển có sẵn trong chế độ này.

♦ Privileged EXEC mode

- Chế độ này có thể được truy cập bằng cách thực hiện lệnh enable ở chế độ User EXEC mode

- Nó cho phép bạn thực hiện một lệnh mạnh mẽ hơn

- Nó được đại diện bởi # theo sau là tên máy chủ

Ví dụ như : Router #, Switch #.

Tổng quan về Cisco IOS

♦ Global Configuration mode

- Chế độ này có thể được truy cập bằng cách nhập Configuration terminal ở chế độ Privileged Exec mode

- Nó được sử dụng để thay đổi cấu hình thiết bị.

Ví dụ : Router(config) #, Switch (config) #.

Tổng quan về Cisco IOS