Tệp OGG là gì? Làm cách nào để mở, chỉnh sửa và chuyển tệp OGG? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau!

Tệp OGG là gì? Làm cách nào để mở tệp OGG?


Tệp OGG là gì?

Tệp có phần mở rộng OGG là tệp âm thanh nén Ogg Vorbis được sử dụng để lưu trữ dữ liệu âm thanh. Chúng có thể bao gồm thông tin về nghệ sĩ và bản nhạc, cũng như dữ liệu.

Từ “Vorbis” đề cập đến sơ đồ mã hóa được cung cấp bởi các nhà phát triển của định dạng OGG, Xiph.org. Các tệp OGG không được coi là Vorbis có thể bao gồm các loại nén âm thanh khác FLAC và Speex, có thể sử dụng phần mở rộng tệp OGA.

Tệp OGG là gì? Làm cách nào để mở tệp OGG?

Lưu ý: Nếu không phải là tệp âm thanh, tệp OGG có thể là tệp đồ thị gốc. Loại này không thể mở trong trình phát đa phương tiện nhưng được mở bằng chương trình vẽ đồ thị.


Cách mở các tệp tin OGG

Nhiều trình phát nhạc và phần mềm âm thanh có thể mở tệp OGG, chẳng hạn như VLC,Miro,Windows Media Player(với bộ lọc Directshow), Mplayer, Xion Audio Player, Audials One và Adobe Audition. Bạn cũng có thể phát tệp OGG trực tuyến thông qua Google Drive.

Một số chương trình cũng có thể mở loại tệp này trên máy Mac, bao gồm Roxio Toast và Elmedia Player. Các chương trình như Miro, VLC, Zinf, Totem và Amarok hỗ trợ chơi trên Linux.

Thiết bị GPS và các trình phát đa phương tiện khác có thể hỗ trợ định dạng này, nhưng không hỗ trợ thiết bị của Apple. Điều này có nghĩa là bạn phải cài đặt một ứng dụng như VLC hoặc Oplayer HD để phát các tệp OGG trên iPhone,iPad hoặc iPod Touch của mình.

Origin là chương trình để mở các tệp đồ thị OGG. Origin Viewer là một chương trình miễn phí của cùng một công ty đã phát triển Origin, cho phép bạn xem và sao chép thông tin từ tệp OGG.


Làm thế nào để chuyển đổi OGG qua tệp tin khác

Một số trình chuyển đổi tệp âm thanh miễn phí cho phép bạn chuyển đổi tệp OGG sang MP3,WAV,MP4 và các định dạng tương tự khác. Cách dễ nhất là sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến như FileZigZag hoặc Zamzar.

Bạn cũng có thể chuyển đổi tệp OGG bằng một chương trình có thể tải xuống nếu bạn không muốn tải tệp của mình lên trực tuyến hoặc nếu bạn cần chuyển đổi hàng loạt.