Như đã nói, UDP được biết đến là nhanh hơn và cập nhật hơn, tuy nhiên nhiều hệ thống vẫn dựa vào TCP để tải xuống hàng loạt thông tin. Người dùng sẽ cần xem xét nhu cầu IP cụ thể của họ để đưa ra quyết định sáng suốt về giao thức nào là tốt nhất cho họ.


TCP là gì?

Transmission Control Protocol (TCP) là giao thức điều khiển truyền dữ liệu hướng kết nối, có nghĩa là một khi kết nối đã được thiết lập, dữ liệu có thể được truyền theo hai hướng. TCP có các hệ thống tích hợp để kiểm tra lỗi và đảm bảo dữ liệu sẽ được phân phối theo thứ tự được gửi, khiến nó trở thành giao thức hoàn hảo để truyền thông tin như ảnh tĩnh, tệp dữ liệu và trang web.

Nhưng mặc dù TCP là đáng tin cậy về mặt bản năng, thì các cơ chế phản hồi của nó cũng dẫn đến chi phí lớn hơn, dẫn đến việc sử dụng nhiều hơn băng thông có sẵn trên mạng của bạn. 


UDP là gì?

User Datagram Protocol (UDP) là một giao thức Internet không kết nối, đơn giản hơn, trong đó dịch vụ kiểm tra lỗi và khôi phục không bắt buộc. Với UDP, không có chi phí để mở kết nối, duy trì kết nối hoặc ngắt kết nối; dữ liệu liên tục được gửi đến người nhận, cho dù họ có nhận được hay không. 

Mặc dù UDP không lý tưởng để gửi email, xem trang web hoặc tải xuống tệp, nó được ưu tiên phần lớn cho các giao tiếp thời gian thực như truyền phát hoặc truyền mạng đa nhiệm.


Sự khác biệt giữa TCP và UDP là gì?

TCP là một giao thức hướng kết nối, trong khi UDP là một giao thức không kết nối. Sự khác biệt chính giữa TCP và UDP là tốc độ, vì TCP tương đối chậm hơn UDP. Nhìn chung, UDP là một giao thức nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn nhiều, tuy nhiên, việc truyền lại các gói dữ liệu bị mất chỉ có thể thực hiện được với TCP. 

Một sự khác biệt đáng chú ý khác giữa TCP và UDP là TCP cung cấp phân phối dữ liệu theo thứ tự từ người dùng đến máy chủ (và ngược lại), trong khi UDP không dành riêng cho truyền thông end-to-end, cũng như không kiểm tra mức độ sẵn sàng của người nhận (yêu cầu ít chi phí hơn và chiếm ít không gian hơn).  

Đặc tính

TCP

UDP

Tình trạng kết nối

Yêu cầu kết nối được thiết lập để truyền dữ liệu (kết nối phải được đóng khi quá trình truyền hoàn tất)

Giao thức không kết nối không có yêu cầu để mở, duy trì hoặc chấm dứt kết nối

Giải trình tự dữ liệu

Có thể trình tự

Không thể trình tự

Dữ liệu đảm bảo

Có thể đảm bảo cung cấp dữ liệu đến bộ định tuyến đích

Không thể đảm bảo cung cấp dữ liệu đến đích

Truyền lại dữ liệu

Có thể truyền lại các gói bị mất

Không truyền lại các gói bị mất

Kiểm tra lỗi

Kiểm tra lỗi rộng rãi và xác nhận dữ liệu

Cơ chế kiểm tra lỗi cơ bản sử dụng tổng kiểm tra

Phương thức chuyển

Dữ liệu được đọc dưới dạng một luồng byte; thông điệp được truyền đến  ranh giới phân đoạn

Các gói UDP có ranh giới xác định; được gửi riêng lẻ và được kiểm tra tính toàn vẹn khi đến

Tốc độ

Chậm hơn UDP

Nhanh hơn TCP

Broadcasting

Không hỗ trợ broadcasting

Có hỗ trợ broadcasting

Nên sử dụng cho

Được sử dụng bởi HTTPS, HTTP, SMTP, POP, FTP, v.v

Hội nghị truyền hình, phát trực tuyến, DNS, VoIP, v.v.

 


Tốc độ TCP so với UDP

Lý do cho tốc độ vượt trội của UDP so với TCP là 'xác nhận' không tồn tại của nó hỗ trợ một luồng gói liên tục. Vì kết nối TCP luôn xác nhận một tập hợp các gói (cho dù kết nối có hoàn toàn đáng tin cậy hay không), nên việc truyền lại phải xảy ra đối với mọi xác nhận tiêu cực trong đó gói dữ liệu đã bị mất. 

Nhưng vì UDP tránh được các chi phí không cần thiết của quá trình vận chuyển TCP, nên nó cực kỳ hiệu quả về mặt băng thông và cũng ít đòi hỏi các mạng hoạt động kém hơn nhiều.


Cái nào tốt hơn cho hội nghị truyền hình?

Các điều khiển luồng từ TCP, mặc dù đáng tin cậy,tuy nhiên nó không thể khôi phục dữ liệu bị thiếu đủ nhanh để hữu ích trong giao tiếp video thời gian thực. Và trong khi tính toàn vẹn của dữ liệu là quan trọng, nó phải được cân bằng với tốc độ để đảm bảo tốc độ truyền thông không bị cản trở.