TCP Port và UDP Port là gì?Đâu là sự khác biệt?

Máy tính của bạn sử dụng các giao thức hàng ngày mà không bị lỗi, nhưng chúng thực sự làm được gì?

Bạn có bao giờ tự hỏi Internet hoạt động như thế nào không? Làm thế nào để bạn có thể gửi và nhận hình ảnh, email, cuộc gọi và xem các trang web từ thiết bị được kết nối internet một cách thoải mái? Các hành động này phụ thuộc vào các cổng TCP và UDP. Các cổng này hoạt động như thế nào và chúng làm gì?

Trước khi đi sâu vào chủ đề, bạn phải hiểu Port là gì? Máy tính sử dụng các port để giao tiếp và tạo kết nối với các máy tính khác trong mạng. Port được đề cập ở đây không phải là một thành phần vật lý mà là một điểm cuối ảo giữa hai hoặc nhiều máy tính. Các port phổ biến nhất trên internet và TCP Port và UDP Port.

TCP Port và UDP Port là gì?Đâu là sự khác biệt?


TCP Port là gì?

TCP là viết tắt của Transmission Control Protocol, và nó là một giao thức hướng kết nối. Trong mạng, giao thức là các quy tắc hoặc tiêu chuẩn chi phối cách dữ liệu được truyền giữa các thiết bị. TCP được gọi là giao thức hướng kết nối vì nó  thiết lập kết nối giữa các thiết bị nhận và gửi trước khi truyền bất kỳ dữ liệu nào.

Các TCP Port là các port tuân thủ các giao thức điều khiển đường truyền. Một số TCP port bao gồm FTP(File Transfer Protocol) sử dụng port 20 và 21 để truyền tệp, SMTP port(25) và IMAP port(143) cho email và Secure Shell (22).


TCP Port hoạt động như thế nào?

TCP Port tạo kết nối trước khi dữ liệu được chia sẻ. Ví dụ: Nếu bạn muốn nói với bạn bè của mình về một bộ phim hoặc trò chơi mới, bạn có thể gọi điện thoại. Bạn quay số điện thoại, và nếu họ nhận được cuộc gọi và xác nhận rằng bạn đang ở đầu dây bên kia, thì người đó sẽ bắt máy. Sau đó, bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

Đó cũng là cách mà TCP Port hoạt động. Nó đảm bảo kết nối an toàn giữa người gửi và thiết bị nhận trước khi truyền dữ liệu. Nhưng làm thế nào để các thiết bị sử dụng TCP Port để nhận hoặc gửi dữ liệu thực hiện kết nối đó ngay từ đầu? Vấn đề này được giải quyết bằng cách sử dụng bắt tay 3 chiều.


Bắt tay ba chiều là gì? Three-Way Handshake?

TCP Port và UDP Port là gì?Đâu là sự khác biệt?

Trong TCP, thiết bị gửi dữ liệu kết nối với thiết bị nhận dữ liệu. Cách TCP Port thiết lập kết nối đáng tin cậy được gọi là Bắt tay ba bước – Three-way handshake.

Như tên của nó, một cái bắt tay ba bước yêu cầu ba tương tác khác nhau, dưới dạng ba thông điệp: SYN > SYN ACK > ACK

Đầu tiên là đoạn SYN. Thiết bị gửi sẽ gửi một thông điệp SYN(Synchronized Sequece Number) để cố gắng giao tiếp với máy tính nhận. Nó đang cố gắng nói: “Xin chào ! Bạn có sẵn sàng để kết nối không?”.

Nếu thiết bị nhận khả dụng để thực hiện kết nối, thiết bị đó sẽ phản hồi thiết bị gửi yêu cầu kết nối bằng một đoạn SYN-ACK. Nói một cách dễ hiểu, thiết bị nhận sẽ trả lời lại: “Có, tôi xác nhận kết nối”.

Khi điều này xảy ra, thiết bị gửi sẽ gửi một đoạn ACK đến thiết bị nhận, cho thiết bị nhận biết rằng nó đã xác nhận thông điệp của mình. Sau đó, một kết nối được hình thành và nó bắt đầu truyền dữ liệu. Khi quá trình truyền dữ liệu được xác nhận và hoàn tất, kết nối sẽ kết thúc.

Bằng cách này, tất cả dữ liệu được gửi đến thiết bị nhận hoàn tất và được gửi theo đúng thứ tự. Hơn nữa, không có gói nào bị thiếu vì một kết nối đã được thực hiện trước.


UDP Port là gì?

UDP là viết tắt của User Datagram Protocol. Giao thức UDP là không có kết nối, có nghĩa là thiết bị chủ có thể truyền dữ liệu đến người nhận mà không cần thiết lập kết nối trước. UDP Port phụ thuộc vào giao thức UDP/IP. Các cổng UDP bao gồm DNS(53), DHCP(68),Kerberos(88).


UDP Port hoạt động như thế nào?

Không giống như TCP Port, UDP port không cần thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu. Vì vậy, nếu bạn muốn nói với bạn bè của mình về một vấn đề gì đó, bạn sẽ phải hét lên cuộc trò chuyện của mình và hy vọng rằng bạn bè của bạn đang ở gần đó và có thể nghe thấy bạn.

TCP Port và UDP Port là gì?Đâu là sự khác biệt?

Trách nhiệm nhận thông tin mà bạn đang cố gắng chuyển giao chỉ nằm ở người bạn của bạn. Bởi vì bạn chưa tạo kết nối, bạn của bạn có thể không nghe thấy bạn một cách chính xác và chỉ nghe thấy từng đoạn nhỏ hoặc không nghe thấy gì cả.

Trong các cổng UDP, máy chủ gửi dữ liệu dưới dạng gói(phân đoạn nhỏ) mà không cần lưu ý đến đích nhất định. Sau đó, nó hy vọng rằng thiết bị sẽ nhận được các gói tin đó, điều này không đáng tin cậy vì nó không đảm bảo dữ liệu sẽ được nhận một cách liền mạch. Kết quả là, các gói không đến được đầu nhận và dữ liệu bị mất. Điều này được gọi là Packet loss.


Sự khác biệt giữa UDP Port và TCP Port là gì?

Mặc dù các cổng TCP và UDP thực hiện cùng một chức năng gửi thông tin qua internet, nhưng chúng có các tính năng và cách sử dụng khác nhau.

Độ tin cậy

TCP Port đáng tin cậy hơn để giao tiếp và truyền dữ liệu bởi vì nó là một giao thức hướng kết nối, nó thiết lập kết nối với 2 thiết bị bằng cách sử dụng bắt tay 3 chiều trước khi gửi dữ liệu. Bằng cách này,tất cả dữ liệu được nhận và theo đúng thứ tự. Và khi có sai sót trong quá trình xử lý sẽ dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, điều này không giống với các UDP Port.

Do độ tin cậy của nó, các cổng TCP được sử dụng cho các dịch vụ mà bạn cần truyền dữ liệu an toàn và hoàn chỉnh như email, hình ảnh, trang web,v.v.

Thời gian

TCP Port và UDP Port là gì?Đâu là sự khác biệt?

Bởi vì cổng UDP là giao thức không kết nối, chúng tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách không thiết lập kết nối trước khi gửi gói dữ liệu, điều này có ích cho các dịch vụ nhạy cảm với thời gian và nơi dữ liệu được nhận trong thời gian thực. Cổng UDP được sử dụng trong phát trực tuyến video và trò chơi.


TCP Port và UDP Port

Cổng TCP và UDP là những thuật ngữ mạng mà bạn không thường xuyên nghe thấy, nhưng chúng là nền tảng của internet của chúng ta. Hai cổng này đóng vai trò to lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn, vì nếu không có các cổng này, việc truyền dữ liệu sẽ không thể thực hiện được.

 

Close Menu