Tàu vũ trụ SpaceX lên Sao Hỏa sẽ làm gì?

Với SpaceX đặt mục tiêu đưa những người đầu tiên lên sao Hỏa vào năm 2024, họ sẽ cần thiết lập các yếu tố cần thiết như nước và sức mạnh trước khi đến đó. Video này xem căn cứ sao Hỏa đầu tiên trông như thế nào và các phi hành gia sẽ lấy thức ăn trên sao Hỏa như thế nào

 

Close Menu