Nếu bạn đã xem đằng sau một bộ định tuyến hiện đại, rất có thể có một cổng USB ở đó. Điều này có vẻ kỳ lạ, vì điều cuối cùng bạn nghĩ đến khi cắm thiết bị USB vào là bộ định tuyến của mình. Vậy tại sao các bộ định tuyến có cổng USB và làm thê nào bạn có thể sử dụng tốt cổng của mình?

Tại sao bộ định tuyến có cổng USB?

1. Bạn có thể cắm bộ lưu trữ vào đó

Nếu bạn có thẻ nhớ hoặc ổ cứng gắn ngoài tương thích với bộ định tuyến của mình, bạn có thể truy cập nó qua WiFi. Chỉ cần cắm nó vào cổng USB trên bộ định tuyến của bạn, và mọi thiết bị trên mạng của bạn sẽ có thể truy cập nó.

Thật không may, có thể mất một chút công việc để làm cho nó hoạt động. Do đó, bạn có thể muốn nghiên cứu cả kiểu bộ định tuyến và phương tiện lưu trữ ưa thích của mình để xem cách thiết lập.

Tại sao bộ định tuyến có cổng USB?

Nếu bạn dường như không thể làm cho nó hoạt động, thay vào đó, bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ đĩa cứng hỗ trợ WiFi. Thiết bị này kết nối không dây với bộ định tuyến của bạn, giống như các thiết bị khác trên mạng của bạn. Điều này có lợi thế là không cần phải ở gần bộ định tuyến của bạn để kết nối.

2. Bạn có thể kết nối máy in với nó

Giống như trên, bạn có thể sử dụng nó để kết nối máy in – nghĩa là nếu cả máy in và bộ định tuyến đều hoạt động tốt. Nếu đúng như vậy, bạn có thể cắm máy in vào bộ định tuyến và cung cấp máy in cho tất cả các thiết bị trong mạng của bạn.

Tại sao bộ định tuyến có cổng USB?

Một lần nữa, giống như trên, bạn luôn có thể nhận được máy in hỗ trợ WiFi nếu máy in hiện tại của bạn không hoạt động tốt với cổng USB trên bộ định tuyến của bạn.

3. Bạn có thể sử dụng nó để thay đổi firmware

Thông thường, các bộ định tuyến sẽ thường truy vấn các máy chủ cập nhật để cập nhật firmware của chúng. Nếu bạn muốn cập nhật firmware theo cách thủ công hoặc cài đặt firmware mới, bạn có thể thực hiện qua cổng USB.

Thực hiện việc này rất đơn giản: đặt firmware bạn muốn vào thẻ nhớ USB, sau đó cắm nó vào bộ định tuyến. Sử dụng hướng dẫn của Bộ định tuyến để truy cập và chạy firmware.

Trước khi mua…

Bạn có thể đã đọc phần trên và quyết định rằng bạn muốn mua một số phần cứng để thực hiện tất cả. Trước khi bạn bỏ tiền mua phần cứng mới, điều quan trọng cần lưu ý là các bộ định tuyến có thể hoàn toàn khác nhau. Một cái gì đó mà một bộ định tuyến có thể hoàn toàn khác nhau. Một cái gì đó mà một bộ định tuyến hỗ trợ có thể không khả thi đối với một bộ định tuyến khác.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên thực hiện một số nghiên cứu trước khi đặt bất kỳ khoản tiền nào. Bằng cách đó, bạn tăng cơ hội thiết lập theo kế hoạch của mình sẽ hoạt động và phát theo cách bạn mong muốn.

Sử dụng USB

Các bộ định tuyến hiện đại đôi khi đi kèm với các cổng USB trên chúng, nhưng không rõ chúng để làm gì. Tuy nhiên, bạn có thể làm một số việc thực sự hữu ích với nó nếu bạn có phần cứng tương thích.