Subnetting là gì?

Subnetting là thực hành chia một mạng thành hai hoặc các mạng nhỏ hơn. Nó làm tăng hiệu quả định tuyến, giúp tăng cường bảo mật của mạng và giảm kích thước của miền quảng bá.

IP Subnetting chỉ định các bit bậc cao từ máy chủ lưu trữ như một phần của tiền tố mạng. Phương pháp này chia một mạng thành các mạng con nhỏ hơn.

Nó cũng giúp bạn giảm kích thước của các bảng định tuyến, được lưu trữ trong các bộ định tuyến. Phương pháp này cũng giúp bạn mở rộng cơ sở địa chỉ IP hiện có và cấu trúc lại địa chỉ IP.


Tại sao sử dụng Subnetting?

Dưới đây là những lý do quan trọng để sử dụng Subnetting:

- Nó giúp bạn tối ưu hóa địa chỉ IP.

- Tăng thêm tuổi thọ cho IPv4.

- Subnetting làm giảm lưu lượng mạng bằng cách loại bỏ xung đột và lưu lượng broadcast. Do đó cải thiện hiệu suất tổng thể.

- Phương pháp này cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật khi kết nối giữa các mạng con.

- Tối ưu hóa hiệu suất mạng.

- Tạo điều kiện kéo dài khoảng cách địa lý lớn.

- Quá trình mạng con giúp phân bổ địa chỉ IP để ngăn chặn số lượng lớn địa chỉ mạng IP không được sử dụng.

- Các mạng con thường được thiết lập về mặt địa lý cho các văn phòng cụ thể hoặc các nhóm cụ thể trong một doanh nghiệp cho phép lưu lượng mạng của họ ở trong địa điểm đó.


Subnet Mask là gì?

Mặt nạ mạng con là một địa chỉ 32 bit được sử dụng để phân biệt giữa địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ lưu trữ trong địa chỉ IP. Mặt nạ mạng con xác định phần nào của địa chỉ IP là địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ. Chúng không được hiển thị bên trong các gói dữ liệu truyền qua Internet. Chúng mang địa chỉ IP đích mà một bộ định tuyến sẽ khớp với một mạng con.

Subnetting: Subnet Mask là gì?

Hai loại mặt nạ mạng con là:

- Default Subnet Mask: Là số bit được dành riêng bởi lớp địa chỉ. Sử dụng mặt nạ mặc định này sẽ chứa một mạng con duy nhất trong lớp tương đối

- Custom Subnet Mask: quản trị viên có thể xác định Subnet Mask tùy chỉnh đề phù hợp với mạng.


Làm thế nào để sử dụng Mặt nạ mạng con?

Mặt nạ mạng con được bộ định tuyến sử dụng để che địa chỉ mạng. Nó cho thấy những bit nào được sử dụng để xác định mạng con.

Mỗi mạng đều có địa chỉ duy nhất của riêng nó, Giống như ở đây, mạng lớp B có địa chỉ mạng 172.20.0.0, có tất cả các số 0 trong phần máy chủ của địa chỉ.

Ví dụ địa chỉ IP: 11000001. đây 1 st và 2 nd bit là 1, và 3 rd bit là 0; do đó, nó là lớp C.

Subnetting: Subnet Mask là gì?

Ví dụ trên cho thấy cách giải cấu trúc địa chỉ IP, điều này giúp bộ định tuyến Internet dễ dàng tìm thấy Mạng phù hợp để định tuyến dữ liệu vào. Tuy nhiên, trong mạng loại A có thể có hàng triệu thiết bị được kết nối và có thể mất một khoảng thời gian để bộ định tuyến tìm thấy thiết bị phù hợp.


Phương pháp tạo mặt nạ mạng con

Chúng ta có thể chia nhỏ quá trình tạo mặt nạ theo hai cách: Straight hoặc Short-cut.

1. Straight

Bạn nên sử dụng phương pháp ký hiệu nhị phân cho cả địa chỉ và mặt nạ, sau đó áp dụng phép toán AND để lấy địa chỉ khối.

2. Short-cut

- Trong trường hợp byte trong subnet mask là 255, bạn cần sao chép byte trong địa chỉ đích.

- Khi byte trong subnet mask là 0, thì bạn cần thay thế byte trong địa chỉ bằng 0.

- Khi byte trong subnet mask không phải 255 hoặc 0, thì bạn nên viết subnet mask và địa chỉ ở dạng nhị phân và sử dụng phép toán AND.

- Trong trường hợp nếu địa chỉ mạng được trích xuất khớp với ID mạng cục bộ và đích nằm trên mạng cục bộ. Tuy nhiên, nếu chúng không khớp, thông báo phải được định tuyến bên ngoài mạng cục bộ.

Subnetting: Subnet Mask là gì?


Các công thức quan trọng để xác định các mạng con

Sử dụng công thức 2s - 2 và không sử dụng phạm vi số không và phạm vi quảng bá nếu:

- Bạn có thể sử dụng phương pháp định tuyến phân lớp.

- RIP phiên bản 1 được sử dụng

- Lệnh no IP subnet-zero được định cấu hình trên bộ định tuyến của bạn.

Sử dụng công thức 2s và sử dụng phạm vi số không và phạm vi phát sóng nếu:

- Bạn có thể sử dụng phương pháp định tuyến hoặc VLM không phân lớp.

- Phiên bản RIP 2. EIGRP. hoặc OSPF được sử dụng

- Lệnh IP subnet-zero được định cấu hình trên bộ định tuyến của bạn.