Nếu bạn có nhiều máy tính trên một mạng , thì điều hợp lý là bạn muốn chia sẻ máy in của mình giữa chúng thay vì mỗi máy tính yêu cầu máy in riêng. Nhiều khi bạn kết nối với một máy in qua mạng, nó sẽ là một máy in dùng chung được lưu trữ trên một máy tính khác, nếu không, bạn sẽ chỉ kết nối với nó không dây hoặc thậm chí bằng địa chỉ IP của nó .

Bạn có thể gặp phải trường hợp đang cố kết nối với máy in và gặp lỗi thông báo Windows không thể kết nối với máy in. Thao tác không thành công với lỗi 0x0000011b . Đây có thể là sự cố phổ biến trên máy tính Windows 10 và Windows 11 và thường liên quan đến các vấn đề bảo mật.

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Đôi khi bạn có thể giải quyết vấn đề này với một bản sửa lỗi bên trong Registry Editor. Để xử lý vấn đề trên, các bạn làm theo các bước sau:

- Nhập regedit.msc vào thanh tìm kiếm > nhấn Enter.

- Tìm theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Print

Tại đây thư mục Print > Bạn nhấn chuột phải chọn New > DWORD(32-bit) Value

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

- Đặt tên cho giá trị mới tạo là RpcAuthnLevelPrivacyEnabled > Sau đó đặt giá trị Value thành 0.

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

- Tiến hành khởi động lại máy và thử lại xem đã được chưa.

Nếu cách này vẫn không thể khắc phục được sự cố này, thì bạn có thể chọn cách thêm máy in bằng thủ công theo các bước sau:

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Trên màn hình tiếp theo, nơi nó yêu cầu bạn chọn một cổng máy in, hãy chọn tùy chọn Create a new port và đặt nó thành Local Port.
Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Đối với tên cổng, bạn sẽ cần nhập đường dẫn UNC (Quy ước đặt tên chung) của máy in dùng chung.

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Nếu bạn không biết đường dẫn, thì bạn có thể mở File Explorer và nhập \\ tên máy chủ , trong đó tên máy chủ là tên của máy tính chia sẻ máy in để liệt kê các chia sẻ có sẵn trên máy tính đó.


Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Tùy thuộc vào tài khoản người dùng của bạn và các quyền của nó, bạn có thể được nhắc nhập tên và mật khẩu để truy cập máy tính từ xa. Khi bạn vượt qua điểm đó, bạn sẽ cần cho Windows biết nơi tìm trình điều khiển cho máy in. Bạn có thể thử Windows Update để xem nó có tìm thấy nó hay không hoặc duyệt đến vị trí của các tệp trình điều khiển trên ổ cứng của bạn. Nếu may mắn, bạn có thể chọn nhà sản xuất máy in để xem liệu bạn đã cài đặt trình điều khiển trên máy tính của mình chưa.


Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Sau đó, bạn có thể nhập tên hiển thị cho máy in hoặc để lại tên mà Windows lấy từ chính máy in được chia sẻ.

Sau đó, Windows sẽ cài đặt máy in và có thể hỏi bạn có muốn tự chia sẻ máy in này không. Nếu bạn tự chia sẻ thì những người khác có thể kết nối với máy tính của bạn để truy cập máy in nhưng điều này có thể tự xuất hiện như một sự cố vì bạn đang tự mình truy cập máy in từ một máy tính khác.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận được tùy chọn in trang thử nghiệm nếu bạn thích và sau đó sẽ thấy máy in mới này được liệt kê cùng với bất kỳ máy in nào khác mà bạn có thể đã định cấu hình trên máy tính của mình.

Nếu bạn đi đến thuộc tính máy in trên máy tính của mình và sau đó nhấp vào tab Cổng, bạn sẽ thấy cổng mới mà bạn đã tạo cùng với cài đặt của nó.

Sửa lỗi Windows không thể kết nối với máy in 0x0000011b

Bây giờ bạn sẽ có thể in trên máy in dùng chung này giả sử máy tính được chia sẻ đang chạy và được kết nối với mạng.