Khi đăng nhập VideoScribe, một thông báo lỗi được hiển thị cho biết “To use offline mode, you must first log in online with ‘Remember Me selected’. Điều này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi máy tính của bạn đang được kết nối với internet.

Nguyên nhân

Thông báo lỗi này có nghĩa là phần mềm không thể kết nối với máy chủ của Sparkol. Nguyên nhân là do kết nối internet kém hoặc cài đặt trên máy tính của bạn không cho phép VideoScribe kết nối và kiểm tra lại tài khoản của bạn.

Cách xử lý vấn đề

1. Bạn cần đảm bảo trước tiên máy của bạn có kết nối internet và bạn vẫn đang sử dụng mạng một cách bình thường.

2. Hãy thử khởi động lại máy tính của bạn, các thiết bị kết nối mạng khác.

3. Kiểm tra cài đạt TLS của bạn(Đây là giải pháp thành công nhất)

- Mở Internet Explorer

- Nhấp vào Tool > sau đó nhấp vào Internet options

Sửa lỗi To use offline mode, you must first log in online with 'Remember Me' selected

- Nhấp vào tab Advanced

- Cuộn xuống và bạn cần tích chọn hết vào các tùy chọn Use TLS x.x

Sửa lỗi To use offline mode, you must first log in online with 'Remember Me' selected

- Nhấp vào OK để hoàn tất cài đặt.

4. Nếu cách thứ 3 vẫn không được thì các bạn có thể kiểm tra xem hệ điều hành của bạn đã được cập nhật chưa,hãy thử gỡ bỏ các phần mềm chống virus có thể chặn VideoScribe.