Một số người dùng Windows trong khi cố gắng cài đặt một chương trình hoặc một phiên bản cụ thể của .NET Framework trên thiết bị Windows 10 của họ nhưng lại gặp phải lỗi .NET Framework is not supported on this operating system.

Trong bài viết này, Ting3s.com sẽ giải thích ngắn gọn lý do tại sao có lỗi thông báo này và cách xử lý nó.


Sửa lỗi .NET Framework is not supported on this operating system

Tùy thuộc vào phiên bản .NET Framework khi bạn gặp sự cố này, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi đầy đủ sau đây:

Microsoft .NET Framework

Setup has detected that this computer does not meet the requirements to complete this operation. The following blocking issues must be resolved before you can proceed.
Blocking Issues:The .NET Framework 4.7.2 is not supported on this operating system.
More information about blocked .NET Framework 4.7.2 installations

Lý do tại sao lỗi này xảy ra cũng giống như được đề cập trên thông báo lỗi. Mặc dù .NET Framework được hỗ trợ trên Windows 10 nhưng nó không tương thích với tất cả các phiên bản của Windows 10. Vì vậy, nếu bạn thấy thông báo này thì nguyên nhân có thể nhất của lỗi này là do bạn đang chạy phiên bản Windows 10 không tương thích với .NET Framework.


.NET Framework is not supported on this operating system

Nếu bạn gặp phải vấn đề này thì giải pháp duy nhất là chỉ cần cập nhật Windows 10. Bạn nên kiểm tra Cập nhật Windows ngay cả khi bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Windows 10. Vì sự cố là do hệ điều hành không tương thích – cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows 10 có sẵn rất có thể sẽ giải quyết được sự cố.

Sau khi bạn cập nhật Windows 10 thành công, hãy thử cài đặt lại .NET Framework xem được chưa.