DCOM hay Distributed Component Object Model là một công nghệ độc quyền của Microsoft cho phép phần mềm Component Object Model(COM) giao tiếp qua mạng. Dịch vụ thành phần cần giao thức dây DCOM để giao tiếp với các thành phần COM trên các máy tính khác. Theo mặc định, trong hệ thống chạy Windows, các máy tính mạng được cấu hình ban đầu để kích hoạt DCOM.

Để khắc phục lỗi DistributedCOM 10005 trên PC chạy Windows 11/10, hãy làm theo các bước sau:


1. Khởi động lại dịch vụ tìm kiếm của Windows

Nó là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này. Cho dù bạn đang gặp lỗi này trên Windows 11 hay Windows 10, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách khởi động lại dịch vụ Windows Search. Tuy nhiên, trong khi khởi động lại, bạn cần lưu ý một điều. Bạn không thể đặt nó thành Automatic. Thay vào đó, bạn cần chọn Manual làm khởi động. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục gặp lỗi tương tự trên máy tính của mình.

Để khởi động lại dịch vụ Windows Search, bạn cần làm theo các bước sau:

- Tìm kiếm services trong hộp tìm kiếm tại thanh Taskbar > Nhấp vào kết quả tìm được.

- Tìm dịch vụ Windows Search.

- Nhấp đúp vào nó và chọn Stop.

- Tại menu Startup type > Chọn Manual

- Sau đó nhấp vào Start > Nhấp vào OK để hoàn tất.

Sửa lỗi DistributedCOM 10005 trên Windows 11/10

Sau đó, bạn cần khởi động lại máy tính của mình để áp dụng thay đổi. Sau khi hoàn tất bạn sẽ không tìm thấy vấn đề tương tự nữa.


2. Xác minh Group Policy

Có một Policy có tên là Turn off display of recent search entries in the File Explorer search box, điều này cũng có thể gây ra lỗi này. Nếu bạn đã kích hoạt cài đặt này do nhầm lẫn, có thể khả năng nhận được cùng một mã lỗi. Do đó, bạn cần vô hiệu hóa nó hoặc đặt nó thành cài đặt mặc định.

- Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run > Nhập gpedit.msc và nhấp OK.

- Điều hướng đến đường dẫn sau: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer.

- Bấm đúp vào nút Turn off display of recent search entries in the File Explorer search box.

- Nhấp vào OK.

Sửa lỗi DistributedCOM 10005 trên Windows 11/10

Sau đó, bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản người dùng của mình để áp dụng thay đổi.


3. Xác minh Registry

Cũng có thể cài đặt Group Policy bằng Registry. Nếu bạn đã sử dụng Registry Editor để thực hiện thay đổi này, bạn cần làm theo các bước sau để hoàn nguyên cài đặt này.

- Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run.

- Nhập regedit > nhấp vào nút OK > nhấp Yes.

- Điều hướng đến đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer.

- Nhấp đúp vào giá trị DisableSearchBoxSuggestion REG_DWORD.

- Set Value là 0

- Nhấp vào OK.

- Khởi động lại máy tính của bạn.

Sửa lỗi DistributedCOM 10005 trên Windows 11/10

Cuối cùng, bạn cần đóng tất cả các cửa sổ và khởi động lại máy tính để nhận thay đổi.


Làm cách nào để sửa lỗi DistributedCOM 10005?

Nhiều lỗi DistributedCOM hoặc DCOM xảy ra do nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn gặp lỗi DCOM 10005 trên PC chạy Windows 11/10, giải pháp được đề cập ở trên dành cho bạn. Nói cách đơn giản, bạn cần khởi động lại dịch vụ Tìm kiếm của Windows bằng bảng Dịch vụ để khắc phục sự cố trong giây lát.