Mạng WLAN là gì và nó hoạt động như thế nào?

Để giải quyết cấu trúc mạng WLAN chung,trước tiên chúng ta cần xem xét ý nghĩa của Local Area Network (LAN). Local thường có nghĩa là một mạng được bao gồm trong một tòa nhà hoặc khuôn viên,đại diện cho một cấu trúc địa lý hoặc chức năng. Thêm W vào mạng LAN và chúng ta có một mạng LAN không dây.

Vậy thì có thể nói rằng mạng WLAN là mạng LAN sử dụng công nghệ vô tuyến thay vì đi dây để kết nối các nút được nối mạng với nhau trong một không gian tương đối nhỏ như một tòa nhà văn phòng hoặc nhà riêng.


Wi-Fi là gì và nó hoạt động như thế nào?

Wi-Fi là tiêu chuẩn không dây 802.11a/b/g/n thử nghiệm của Wi-Fi Alliance,là một tập đoàn công nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tương tác trong các mạng WLAN không đồng nhất. Qua nhiều năm,chúng ta đã chứng kiến những sự phát triển khác nhau của Wi-Fi,mà đỉnh cao là tiêu chuẩn 802.11ax mới. Mỗi phiên bản của tiêu chuẩn 802.11 được viết để tương thích với Ethernet 802.3 – loại mạng LAN phổ biến nhất.

Các điểm truy cập(AP) hoạt động như cầu nối Lớp 2 giữa các tiêu chuẩn 802.11 và 802.3 trong mạng doanh nghiệp và các bộ định tuyến không dây tại nhà của chúng tôi có một AP được tích hợp sẵn.


Wi-Fi có phải là mạng LAN không dây không?

Hiện tại,hầu hết các thiết bị mạng không dây trên thị trường để lấy được chứng nhận Wi-Fi thường được gọi là Wi-Fi. Vì vậy nếu không xét về mặt kỹ thuật thì việc coi mạng không WLAN và Wi-Fi là một thì cũng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên,hãy nhớ rằng Wi-Fi không phải là loại WLAN duy nhất.