Ping và Traceroute là hai chương trình phổ biến có thể được sử dụng để kiểm tra kết nối internet của bạn và giúp bạn chẩn đoán tắc nghẽn giữa máy tính và máy chủ đích mà bạn đang cố gắng truy cập.

Khi dữ liệu được gửi qua internet, nó sẽ được gửi dưới dạng khối dữ liệu nhỏ, được gọi là gói tin(packet) . Thông điệp được chia thành các gói trước khi chúng được gửi đi, và mỗi gói sau đó được truyền đi riêng lẻ và thậm chí có thể đi theo các tuyến đường khác nhau đến đích của nó. Khi tất cả các gói tạo thành một thông điệp đến đích, chúng sẽ được biên dịch lại thành thông điệp ban đầu.

Đôi khi, khi bạn gửi hoặc nhận dữ liệu qua internet, bạn gặp phải tình trạng hết thời gian chờ hoặc máy chủ web có thể ngừng hoạt động, điều này ngăn bạn truy cập vào các dịch vụ và trang web. Có hai chương trình phổ biến có thể được sử dụng để kiểm tra kết nối internet của bạn và thậm chí giúp bạn chẩn đoán tắc nghẽn giữa máy tính (ISP của bạn) và máy chủ đích mà bạn đang cố gắng truy cập. Các chương trình bạn có thể sử dụng được gọi là Ping và Traceroute .


PING

Ping là một tiện ích mà bạn sử dụng để xác định xem một địa chỉ IP cụ thể có thể truy cập được hay không. Ping hoạt động bằng cahcs gửi một gói tin đến một địa chỉ được chỉ định và chờ trả lời. Ping được sử dụng chủ yếu để khắc phục sự cố kết nối internet và có nhiều tiện ích Ping phần mềm chia sẻ và phần mềm miễn phí có sẵn.

Trên PC Windows, bạn có thể chạy Ping bằng cách sử dụng CMD. Sau khi bạn mở CMD hãy nhập lệnh ping theo sau là tên máy chủ đích hoặc địa chỉ IP. Ví dụ: ping google.com

Sự khác biệt giữa Ping và Tracerouter

Ping sẽ kiểm tra tốc độ kết nối của bạn với máy chủ và sẽ cho bạn biết một gói mất bao lâu để đi từ máy tính của bạn đến máy chủ và quay lại máy tính của bạn một lần nữa.


TRACEROUTE

Traceroute là một tiện ích theo dõi một gói dữ liệu từ máy tính của bạn đến một máy chủ internet, nhưng nó sẽ cho bạn biết gói đó cần bao nhiêu bước để đến được máy chủ và mỗi bước nhảy mất bao lâu. Nếu bạn đang truy cập một trang web và các trang xuất hiện chậm, bạn có thể sử dụng tính năng tracert để tìm ra nơi xảy ra sự chậm trễ này.

Các giá trị TTL xác định có bao nhiêu bước nhảy các gói tin được phép trước khi nó được trả về. Khi một gói không thể đến đích vì giá trị TTL quá thấp, máy chủ cuối cùng sẽ trả về gói đó và tự nhận dạng. Bằng cách gửi một loạt các gói và tăng giá trị TTL với mỗi gói kế tiếp, theo dõi sẽ tìm ra tất cả các máy chủ trung gian là ai.

Sự khác biệt giữa Ping và Tracerouter

Nếu bất kỳ bước nhảy vào quay trở lại với Request time out, điều này biểu thị sự tắc nghẽn mạng và lý do khiến các trang web tải chậm và kêt nối bị ngắt.

Sự khác biệt giữa Ping và Tracerouter

Về cơ bản, bạn có thể sử dụng Ping và Traceroute để tự chuẩn đoán sự cố kết nối internet của mình. Khi bạn xem kết quả, nó sẽ cho bạn thấy vấn đề nằm ở đâu.


Vì vậy, Sự khác biệt một lần nữa là gì?

Sự khác biệt chính giữa các lệnh Ping và Traceroute phổ biến là Ping là một cách nhanh chóng và dễ dàng để cho bạn biết liệu máy chủ đích có trực tuyến hay không và ước tính thời gian gửi và nhận dữ liệu đến đích. Traceroute cho bạn biết con đường chính xác bạn đi để đến máy chủ từ máy tính (ISP) và mỗi bước nhảy mất bao lâu.