Chúng ta bắt gặp Cache Cookies trong các trình duyệt web, ứng dụng,v.v. mỗi ngày. Bạn có thắc mắc chính xác bộ nhớ cache và cookie là gì không? Sự khác biệt giữa Cache và Cookies là gì? Nếu bạn đã làm, đây là hướng dẫn cho bạn, giải thích chúng là gì và sự khác biệt giữa chúng.


Cookies là gì?

Internet Cookie là các tệp nhỏ lưu trữ dữ liệu và thông tin liên quan đến các trang web bạn đã truy cập nó. Nó có thể bao gồm thông tin trình duyệt của bạn, mật khẩu, các trang web đã truy cập, tùy chọn, địa chỉ IP, thời gian và ngày truy cập,v.v. Bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web, trình duyệt sẽ gửi cookie đã được tải đến máy chủ để làm cho các trang tải nhanh và phân phát quảng cáo, và các nội dung khác theo lượt truy cập trước của bạn.

Tuổi thọ của Cookie thường bị giới hạn và nó được quyết định bởi những người tạo ra các trang web khác nhau. Đôi khi các trình duyệt web bạn sử dụng quyết định tuổi thọ của Cookie.


Cache là gì?

Cache hay Web Cache hoặc HTTP Cache là công nghệ lưu trữ tài liệu web tạm thời để giảm việc sử dụng băng thông, tăng tốc độ tải trang hoặc giảm tải trên máy chủ. Cache lưu trữ các tài liệu web dưới dạng thông tin có chứa hình ảnh, trang HTML. Nói một cách dễ hiểu, Cache không là gì khác ngoài các trang tải xuống của các trang web, giúp trang tải nhanh hơn khi chúng ta truy cập lại.


Sự khác biệt giữa Cache và Cookies

Nhìn ở mức độ cơ bản, Cache được hệ thống sử dụng để lưu trữ nội dung của một trang web giúp nó tải nhanh hơn trong những lần truy cập tiếp theo của người dùng. Trong khi Cookie được sử dụng bởi trang web hoặc ứng dụng lưu trữ các hoạt động và thông tin của người dùng giúp họ tải quảng cáo và nội dung theo sở thích của họ.

Khác biệt về nội dung lưu trữ

Cache lưu trữ javascript, các trang HTML,CSS, các phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video,v.. Tất cả đều được tải nhanh khi bạn truy cập lại trang web.

Cookie lưu trữ dữ liệu để theo dõi hoạt động của người dùng trên một trang web cụ thể, các phiên duyệt web, lịch sử các trang web và tùy chọn,v.v

Khác biệt về sử dụng bộ nhớ

Cache sử dụng nhiều bộ nhớ vì nó yêu cầu lưu mọi thứ của một trang web, trong khi Cookie chiếm ít bộ nhớ hơn vì chúng chỉ lưu trữ thông tin liên quan đến việc sử dụng web.

Khác biệt khu vực lưu trữ

Cache chỉ được lưu trên thiết bị của bạn trong dữ liệu trình duyệt nhưng Cookie được lưu trên cả máy chủ của trang web cũng như trình duyệt web của bạn.

Khác biệt về tuổi thọ

Cache không có ngày hết hạn hoặc tuổi thọ. Người dùng phải xóa chúng theo cách thủ công. Cookie có tuổi thọ giới hạn do người tạo trang web thiết lập.


Bạn có nên xóa bộ nhớ Cache và Cookie không?

Điều này là NÊN. Các chuyên gia khuyên bạn nên xóa bộ nhớ Cache và Cookie thường xuyên. Cache chiếm nhiều dung lượng và làm nặng bộ nhớ. Cookie lưu trữ thông tin giúp trang web và các công ty theo dõi bạn, đồng thời phân phát quảng cáo theo sở thích của bạn. Ngoài ra, họ có thể có dữ liệu của các trang web bị hỏng hoặc nội dung độc hại tiềm ẩn có thể gây hại cho PC của bạn.

Cookie có được coi là bộ nhớ Cache không?

Hoàn toàn KHÔNG. Cookie và Cache là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cookie lưu thông tin về việc sử dụng web, tùy chọn và địa chỉ IP trong khi Cache lưu trữ dữ liệu của một trang web bao gồm các trang đa phương tiện, CSS và HTML.