Sự khác biệt giữa BIOS,CMOS và UEFI là gì? Liệu bạn có nhầm lẫn?

Hiểu rõ 3 khái niệm này một cách đơn giản nhất với 2 phút

 

Close Menu