STP – Spanning Tree Protocol(STP) là một giao thức mạng được thiết kế để ngăn chặn các sự cố loop ở lớp 2. Nó được chuẩn hóa dưới dạng giao thức IEEE 802.D. STP chặn một số cổng trên các thiết bị chuyển mạch có liên kết dự phòng để ngăn chặn các cơn bảo phát sóng và đảm bảo cấu trúc liên kết không có vòng lặp. Với STP tại chỗ, bạn có thể có các liên kết dự phòng giữa các thiết bị chuyển mạch để cung cấp dự phòng.

Để hiểu rõ tầm quan trọng của STP và cách STP ngăn chặn các cơn bão phát sóng trên mạng có các liên kết dư thừa, hãy xem ví dụ sau:

STP – Spanning Tree Protocol(STP) là gì?

SW1 gửi một broadcast đến SW2 và SW3. Cả thiết bị chuyển mạch đều nhận fram và chuyển tiếp frame ra mọi cổng, ngoại trừ cổng mà frame đã nhận. Vì vậy, SW2 chuyển tiếp frame đến SW3. SW3 nhận frame đó và chuyển tiếp nó tới SW1.

SW1 sau đó lại chuyển tiếp frame đến SW2. Điều tương tự cũng xảy ra theo chiều ngược lại. Nếu không có STP tại chỗ, các frame này sẽ lặp lại mãi mãi. STP ngăn chặn các vòng loop bằng cách đặt một trong các port chuyển mạch ở trạng thái Block.

Vì vậy, cấu trúc liên kết của chúng tôi ở trên có thể trong như thế này.

STP – Spanning Tree Protocol(STP) là gì?

Trong cấu trúc liên kết ở trên,STP đã đặt một port trên SW3 ở trạng thái block. Port đó sẽ không còn xử lý bất kỳ frame nào ngoại trừ các bản tin STP. Nếu SW3 nhận được một frame broadcast từ SW1, nó sẽ không chuyển tiếp nó ra khỏi port được kết nối với SW2.

Lưu ý: STP cho phép dự phòng lớp 2. Trong ví dụ trên, nếu liên kết giữa SW3 và SW1 không thành công, STP sẽ hội tụ và bỏ chặn trên SW3.