Service Host Process còn được gọi là svchost.exe, là một quá trình Windows cần thiết cho một số chức năng hệ thống quan trọng. Nếu không có quy trình này, hệ thống có thể bắt đầu sai vì rò rỉ bộ nhớ và quá tải CPU. Trong bài viết này, bạn sẽ thấy một số dữ liệu lịch sử về quá trình này, cũng như thông tin về các chức năng của nó.


Service Host Process (svchost.exe) là gì?

Service Host Process là một quy trình hệ thống Windows khởi chạy đồng thời với việc đăng nhập vào hồ sơ người dùng. Chức năng của quy trình này khá phức tạp, nhưng có thể mô tả nó như một tổng hợp của tất cả các quy trình quản lý thư viện liên kết động(Dynamic link libraries).

DDL là các mục phức tạp bao gồm mã thường được nhiều ứng dụng cho Windows cần. Svchost.exe được gọi để cho phép các chương trình tự động gọi các thư viện này và sử dụng chúng đồng thời với các chương trình khác. Sự tách biệt như vậy làm cho các chương trình ổn định hơn : nếu một chương trình bị treo do lỗi DLL, chỉ ứng dụng này sẽ bị lỗi, còn tất cả các chương trình khác sử dụng cùng một DLL sẽ tiếp tục hoạt động.

Dịch vụ này xuất hiện cách đây không lâu khi Microsoft quyết định chuyển cơ chế hệ thống sang thư viện DLL thay vì các tệp hệ điều hành. Sư thay đổi như vậy cho phép mã chương trình có thể được sử dụng lại, tức là một thư viện có thể được sử dụng bởi nhiều chương trình, thay vì sử dụng cùng một thư viện riêng biệt cho mọi chương trình. Tuy nhiên sự thay đổi này dẫn đến tình trạng bạn không thể gọi dịch vụ trực tiếp vì không có tệp .exe của nó.


Có nên tắt Svchost.exe không?

Hành động như vậy không được khuyến khích,bởi vì các chương trình sử dụng dịch này để tương tác với các thư viện sẽ không thể thực hiện các hành động của chúng một cách chính xác. Một số ứng dụng sẽ gặp sự cố khi khởi chạy, một số ứng dụng khác sẽ hoạt động nhưng với hiệu suất kém hơn nhiều và các lỗi hoặc lỗi tự phát.


Quá trình svchost.exe độc hại không?

Tất cả các quy trình hệ thống hợp pháp được liệt kê trong danh mục Windows Process. Nếu bạn thấy bản sao của quy trình từ các Windows Process ,đó có thể là phần mềm độc hại. Để kiểm tra nó có độc hại hay không, bạn chỉ cần nhấp chuột phải và chọn Open file location.

Service Host Process(svchost.exe) – Vai trò của quy trình này là gì?

Nếu tệp này được lưu trữ trong thư mục Windows/System32 thì nó là 100% hợp pháp.