Root là gì?

Root là quá trình cho phép người dùng điện thoại thông minh ,máy tính bảng và các thiết bị khác chạy hệ điều hành Android có quyền truy cập ưu tiên (còn gọi là quyền truy cập root) trên nhiều hệ thống phụ Android.

Root thường được thực hiện nhằm vượt qua các hạn chế mà các nhà mạng và nhà sản xuất cứng đưa vào các thiết bị. Vì vậy root cho phép người dùng sửa chữa hoặc thay thế các cài đặt và ứng dụng hệ thống, chạy các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập cấp quản trị hoặc thực hiện các hoạt động khác mà người dùng Android bình thường không thể truy cập vào.

Root android là gì? Tại sao bạn nên (Hoặc không nên) Root thiết bị Android của mình

Root thường được so sánh với jailbreak chạy hệ điều hành iOS của Apple, tuy nhiên đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi Jailbreak là vượt qua một số các hạn chế mà Apple đặt ra với người dùng, bao gồm việc điều chỉnh hệ điều hành,các cài đặt ứng dụng bên ngoài và cho người dùng quyền truy cập cấp quản trị.


Ưu điểm của việc root

Có được quyền truy cập root trên Android cũng giống như việc chạy Windows với tư cách quản trị viên. Bạn có toàn quyền truy cập vào thư mục hệ thống và có thể thực hiện các thay đổi đối với cách hệ điều hành hoạt động.

Nó cũng hỗ trợ các chủ đề giao diện, cho phép mọi thứ được thay đổi trực quan từ màu sắc biểu tượng, tới hình khởi động xuất hiện lúc điện thoại đang khởi động và nhiều hơn nữa. Kiểm soát hoàn toàn hạt nhân,cho phép tăng tốc và giảm tốc CPU GPU.

Root android là gì? Tại sao bạn nên (Hoặc không nên) Root thiết bị Android của mình

Kiểm soát hoàn toàn ứng dụng, bao gồm khả năng sao lưu, phục hồi hoặc thay đổi ứng dụng hoặc loại bỏ các bloatware đi kèm nhiều điện thoại, cũng như tùy chỉnh các quá trình hệ thống tự động qua các ứng dụng bên thứ 3.


Rủi ro của Root

Việc root điện thoại hoặc máy tính bảng cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn hệ thống và sức mạnh đó có thể bị lạm dụng nếu bạn không cẩn thận. Android được thiết kế theo cách khó phá vỡ với hồ sơ người dùng hạn chế. Tuy nhiên một superuser thực sự có thể làm hỏng mọi thứ với việc cài đặt ứng dụng sai hoặc thực hiện các thay đổi hệ thống.

Các hệ thống an toàn bảo mật của Androdi cũng sẽ bị tổn thương khi bạn root điện thoại, một số phần mềm độc hại cũng nhờ quyền truy cập root mà có thể chạy trên thiết bị của bạn.

Root android là gì? Tại sao bạn nên (Hoặc không nên) Root thiết bị Android của mình

Ngoài ra việc root cũng làm cho các bản cài đặt cập nhật trở nên khó khăn hơn và đơn giản bạn không biết các h root một thiết bị thì bạn có thể làm hỏng nó khi cố gắng root.