RAID là công nghệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Nó được viết tắt là một mảng dự phòng của các đĩa độc lập. Phương pháp này khả thi khi kết hợp các thành phần khác nhau của ổ đĩa để tạo nó thành một hoặc nhiều đơn vị logic. Các đơn vị này rất hữu ích cho việc dự phòng dữ liệu và cải thiện hiệu suất. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận và tìm hiểu về công nghệ RAID 10 và RAID 5.

RAID 10 và RAID 5 là gì? Sự khác biệt là gì?


RAID 10 là gì?

Về mặt kỹ thuật, RAID 10 còn được gọi là RAID 1 + 0, có liên quan đến cấu hình của nó và giúp ích cho việc kết hợp các khía cạnh khác nhau của sao chép đĩa và ghi đĩa để tiến hành bảo vệ thông tin. Trong quá trình này, cần có ít nhất 4 đĩa và do đó nó được gọi là đắt tiền trong ngành. Nó hoạt động với khái niệm về các mức RAID lồng nhau vì nó bao gồm cả RAID 0 và 1, rất hữu ích khi làm việc với cả phản chiếu cũng như các thông số kỹ thuật dải.

Ưu điểm của RAID 10?

- Dữ liệu có sẵn trong RAID 10 an toàn và bảo mật vì nó lưu tất cả thông tin thành bản sao.

- Việc xây dựng lại thông tin nhanh hơn.

- Tốc độ đọc trong quá trình này luôn được tối ưu hóa.

- Qúa trình khôi phục nhanh chóng trong trường hợp dữ liệu bị lỗi.

Nhược điểm của RAID 10?

- Nó đắt hơn so với các mức RAID khác nhau như RAID 0, 1 và 5.

- Nó đi kèm với khả năng mở rộng nhất định.

- Chỉ có 50% dung lượng lưu trữ hoàn chỉnh là có thể sử dụng được.

- Khả năng mất dữ liệu cao khi 2 ổ đĩa từ một cặp được nhân đôi tương tự bị lỗi.


RAID 5 là gì?

Khái niệm này đi kèm với việc sử dụng 3 đĩa cứng chứa dữ liệu được gọi là chẵn lẻ. Các ổ đĩa này có dữ liệu được xếp chồng chéo lên nhau. Điều này có thể được hiểu một cách dễ dàng giống như dữ liệu được chia thành các phần nhỏ hơn được gọi là khối và sau đó nó được phân phối để tạo thành một mảng. Trong quá trình này, thông tin chẵn lẻ được thu thập và sau đó được chia thành các phần nhỏ, và phần cuối cùng nó được phân phối. Mảng hình thành sẽ được sử dụng cho phần tính toàn để kiểm tra dữ liệu nếu bị mất và sau đó khôi phục lại như cũ.

Ưu điểm của RAID 5

- Nó bao gồm tốc độ học tập tuyệt vời và có khả năng cung cấp dịch vụ cho nhiều người dùng cùng một lúc.

- Nó hoạt động tốt để truy xuất dữ liệu.

- RAID 5 sử dụng khái niệm dữ liệu chẵn lẻ có khả năng xây dựng lại thông tin tại thời điểm bị lỗi.

- Trong quá trình cấu hình, nó sử dụng dữ liệu nhỏ gọn để tái tạo lại thông tin.

- Không có dữ liệu trùng lặp có sẵn trong phương pháp này.

- Có sẵn một lượng lớn dung lượng ổ đĩa.

Nhược điểm của RAID 5

- Người dùng yêu cầu ít nhất 3 đĩa để sử dụng thiết lập này.

- Tốc độ viết không tốt.

- Có thể mất nhiều giờ để xây dựng lại dữ liệu khi ổ cứng bị lỗi.

- Có khả năng mất toàn bộ dữ liệu khi đĩa cứng gặp sự cố tại thời điểm khôi phục thông tin.

- Lúc ổ bị hỏng sẽ ảnh hưởng và làm giảm tốc độ đọc ghi.


So sánh cơ bản giữa RAID 10 và RAID 5

RAID 5

RAID 10

Trong quá trình này, thông tin được chia đều trong tất cả các đĩa

Điều này an toàn vì thông tin được lưu trữ ở đây có sẵn trong một đĩa trong khi ở một đĩa khác nó được sao chép

Tầm quan trọng của nó tồn tại với việc lưu trữ dữ liệu

Tầm quan trọng của nó tồn tại cùng với hiệu suất

Ít đáng tin cậy hơn

Độ tin cậy tốt

Dung lượng bộ nhớ thực tế cao hơn, cũng như cho tốc độ ghi nhanh hơn

Dung lượng thực tế ít hơn, tốc độ ghi chậm hơn

Chi phí phải chăng

Tốn kém hơn