Có lẽ bầu cử Tổng thống ở Mỹ là một cuộc chiến khá cồng kềnh và phức tạp,kèo có thể bị lật ở phút trót và đôi khi người được nhiều phiếu nhất lại là người thua cuộc. Tại sao lại thế?

Quy trình bầu cử Tổng thống ở Mỹ diễn ra như thế nào?


1. Tổng quan cuộc bầu cử

Mỹ là một đất nước đa Đảng,trong nội bộ mỗi đảng sẽ xảy ra cuộc tranh đấu để chọn xem ai là người đại diện cho Đảng đó ứng cử vào vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống được gọi là Ứng cử viên.

Những ứng cử viên này sẽ được bỏ phiếu và người nào có số phiếu nhiều thì đương nhiên sẽ thắng,tuy nhiên sẽ có 2 vấn đề cần chú ý:

- Đa số tuyệt đối : Nghĩa là nếu muốn trở thành người thắng cuộc thì người đó phải đạt được số phiếu nhiều hơn 50% kể cả là người đạt được nhiều phiếu nhất nhưng chỉ đạt được 49% thì vẫn không đắc cử mà khi đó sẽ phải nhờ đến Hạ Viện để quyết định xem ai sẽ là Tổng thống .

- Ai là người bỏ phiếu: Mỹ căn cứ vào số phiếu của Đại cử tri để quyết định xem ai sẽ thắng cuộc. Cụ thể ở Mỹ có 50 bang,mỗi bang sẽ bầu ra một số lượng Đại cử tri đã được ấn định. Số Đại cử tri được phụ thuộc vào dân số của bang đó,bang nào đông dân thì nhiều Đại cử tri và ngược lại và số Đại cử tri mỗi bang bằng đúng số thành viên của Hạ viện và Thượng viện của bang đó.

Hiện ở Mỹ có 435 Nghị sĩ ở Hạ viện  và 100 Thượng nghị sĩ ở Thượng viện ,vậy tổng cộng có 535 Đại cử tri và cộng thêm 3 Đại cử tri ở Colombia = 538 Đại cử tri. Từ đây số phiếu cần để trở thành Tổng thống sẽ là sẽ lớn hơn 50% của 538 tức là từ 270 phiếu.

Tuy nhiên nếu các Đại cử tri bầu cho ai người đó sẽ trở thành Tổng thống thì lại quá đơn giản và đó không phải cuộc bầu cử ở Mỹ.


2. Bầu cử

Có thể nói chính người dân Mỹ mới chính là người bầu Tổng thống,cụ thể như sau: Người dân Mỹ cũng sẽ có quyền trực tiếp đi bầu cử Tổng thống,nếu ở một bang nào đó người dân bầu cho ứng cử viên A nhiều nhất thì tất cả các Đại cử tri bắt buộc phải bầu cho ông A. Từ đây chúng ta có thể thấy,các lá phiếu của các Đại cử tri quyết định ai sẽ là Tổng thống nhưng họ gần như chỉ là bù nhìn vì họ bầu cho ai phải xem người dân bầu cho ai nhiều nhất.

Quy trình bầu cử Tổng thống ở Mỹ diễn ra như thế nào?

Có đôi khi vẫn xảy ra trường hợp ngược người dân và Đại cử tri bầu không cùng một ứng cử viên, đi ngược lại nguyên tắc của bang và lá phiếu đó vẫn được chấp nhận nhưng trường hợp này là cực kỳ hiếm xảy ra.

Chính vì thế,một ứng cử viên muốn làm Tổng thống họ cần phải đến bang đó để vận động,tuyên truyền,thuyết phục người dân đưa ra lời hứa,quan điểm hay định hướng của mình để người dân yêu quý và ủng hộ. Chỉ cần người dân ủng hộ và bỏ phiếu thì ứng cử viên sẽ thắng được hết số phiếu Đại cử tri. Và khi đi vận động các bang,các ứng cử viên cần phải tính toán xem nên đến bang nào và không nên đến bang nào vì nguồn lực và thời gian của họ là có hạn.

Như các bạn đã biết,2 đảng mạnh nhất ở Mỹ là Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa,có một số bang luôn theo dân chủ và một số bang luôn theo cộng hòa. Vậy nên nếu ứng cử viên thuộc đảng dân chủ thì nghiễn nhiên họ chắc chắn sẽ được ủng hộ bởi các bang dân chủ,chính vì thế nếu muốn thắng thì họ cần phải đi vận động ở những bang cộng hòa và những bang không theo cả dân chủ lẫn cộng hòa.

Vào ngày bầu cử,người dân cầm số phiếu phổ thông đi bầu cử và ngay ngày hôm đó gần như đã biết kết quả ai đắc cử,ai sẽ làm Tổng thống. Bởi vì từ số phiếu phổ thông sẽ biết được số phiếu của Đại cử tri. Tuy nhiên vẫn sẽ xảy ra trường hợp Tổng số phiếu phổ thông của ông A cao hơn,nhưng tổng số phiếu Đại cử tri của ông B lại cao hơn ông A.

Ví dụ : ở bang X có 10 triệu dân và tất cả đều bầu cho ông A cho nên ông A được 10 phiếu Đại cử tri .

Ở bang Y có 11 triệu dân,5 triệu dân bầu cho ông A bà 6 triệu dân bầu cho ông B và vì thế ông B được 11 phiếu Đại cử tri .

Tính tổng ra ông A được 15 triệu dân bầu,trong khi ô B được có 6 triệu


Như vậy các bạn thấy cuộc bầu cử ở Mỹ khá rắc rối và các ứng cử viên phải quyết liệt đi vận động,phải tính toán nên vận động bằng cách nào,bang nào sao cho hợp lý.