Khi chạy một mạng, bạn thường có các thiết bị và dịch vụ quan trọng cần có đủ băng thông luôn sẵn sàng để hoạt động trơn tru, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, lưu lượng mạng khác cũng sử dụng băng thông và mạng có thể bị tắc nghẽn, khiến lưu lượng quan trọng bị chậm lại hoặc dừng hoàn toàn.

Chính vì thế xuất QoS để giải quyết vấn đề này. QoS cho phép quản trị viên mạng đặt mức độ ưu tiên cho các thiết bị hoặc loại lưu lượng nhất định, hoặc chỉ định mức ưu tiên cao cho lưu lượng quan trọng hoặc mức độ ưu tiên thấp cho lưu lượng không cần băng thông cao mọi lúc.

QoS là gì? Quality of Service

Ví dụ: Tuyền thông VoIP  cần có lưu lượng băng thông cao để có một cuộc gọi âm thanh rõ ràng và không bị ngắt quãng. Lúc này QoS cho phép quản trị viên điều chỉnh luồng lưu lượng trên mạng LAN của họ cũng như lưu lượng truy cập đến và vào từ ISP(Nhà cấp mạng) hoặc các kết nối WAN khác của họ.


Hiểu QoS và Cách sử dụng

QoS là rất quan trọng đối với các giải pháp mạng doanh nghiệp và đối với doanh nghiệp nhất định.

Một tổ chức sử dụng điện thoại VoIP, chẳng hạn như điện thoại Cisco nổi tiếng, cần đảm bảo rằng lưu lượng điện thoại được ưu tiên; mặc dù lưu lượng truy cập từ các điện thoại này sử dụng băng thông tương đối ít, các dịch vụ và thiết bị khác có thể dễ dàng tiêu thụ tất cả băng thông hiện có, làm tê liệt liên lạc điện thoại.

QoS đảm bảo rằng dù sử dụng băng thông cao đến đâu , một số dịch vụ nhất định vẫn được đảm bảo băng thông.

QoS là gì? Quality of Service

Đồng thời, các hoạt động sao lưu máy chủ không quan trọng có thể được phân loại thành mức ưu tiên thấp nhất để vào ban ngày, khi mức sử dụng mạng cao, các hoạt động này sử dụng rất ít băng thông; khi việc sử dụng băng thông ở mức thấp nhất vào ban đêm, các hoạt động của máy chủ có thể sử dụng tất cả băng thông có sẵn mà không làm gián đoạn các liên lạc quan trọng hàng ngày.

Trên các mạng doanh nghiệp và doanh nghiệp, QoS có thể được định cấu hình bên trong bộ định tuyến hoặc nó có thể được quản lý bởi một máy chủ gửi hướng dẫn QoS đến các thiết bị có khả năng QoS.

Điều cần thiết là tất cả các thiết bị như bộ chuyển mạch và bộ định tuyến phải có khả năng QoS.

Các hoạt động mạng truyền thống coi tất cả lưu lượng truy cập với mức độ ưu tiên như nhau; nếu mạng có thiết bị không có khả năng QoS, nó sẽ không nhận dạng được các hướng dẫn của máy chủ.

Thay vào đó, nó sẽ hoạt động theo mô hình mạng truyền thống đối xử bình đẳng với tất cả lưu lượng truy cập, điều này tạo ra một nút cổ chai, do đó đánh bại mục đích của QoS.


Ưu tiên lưu lượng trong mạng LAN và WAN

Để tận dụng tối đa lưu lượng ưu tiên QoS, cần xác định các điểm nghẽn trong mạng của bạn.

Trong hầu hết các mạng, điểm nghẽn lớn nhất là ISP.

Hầu hết các doanh nghiệp và khu dân cư chỉ mua rất nhiều băng thông, được chia sẻ cho tất cả các thiết bị trên mạng.

Khi thiết lập mức độ ưu tiên QoS cho lưu lượng mạng WAN, bạn chỉ định thiết bị hoặc dịch vụ nào được ưu tiên đối với ISP và thế giới bên ngoài.

Khi chỉ định mức độ ưu tiên của mạng LAN, bạn quyết định lưu lượng nào được ưu tiên trong mạng của chính mình.

Mức độ ưu tiên và sử dụng băng thông có thể được chỉ định cho cả lưu lượng truy cập ngược và xuôi.

Việc chỉ định lượng băng thông WAN cao hơn so với ISP của bạn thực sự cung cấp sẽ không cải thiện tốc độ hoặc hiệu suất.

QoS là gì? Quality of Service

Ví dụ: nếu bạn chỉ định rằng địa chỉ IP 192.168.0.20 nhận được tối đa 20000Kbs cho lưu lượng WAN trong khi tổng băng thông WAN của bạn chỉ là 15000Kbs, thì cài đặt QoS này không có tác dụng - bạn vẫn bị mắc kẹt ở đường ống 15000Kbps ra thế giới bên ngoài.

Một thiết lập QoS thích hợp sẽ là chỉ định rằng 192.168.0.20 có băng thông WAN lên đến 14.000Kbps và 192.168.0.22 chỉ có tối đa 5.000Kbps; cấu hình này ưu tiên cho địa chỉ IP đầu tiên và ưu tiên thấp hơn cho địa chỉ thứ hai.

Các bộ định tuyến khác nhau cho phép bạn cấu hình QoS theo những cách khác nhau. Trong ví dụ trên, mức độ ưu tiên được chỉ định bởi lượng băng thông mà thiết bị có thể sử dụng; thiết lập tương tự áp dụng cho các dịch vụ và phạm vi cổng.

Các bộ định tuyến khác cho phép bạn đặt ưu tiên đơn giản bằng cách chọn Mức độ ưu tiên cao, Mức độ ưu tiên trung bình hoặc Mức độ ưu tiên thấp.

Trong những trường hợp này, khi QoS phát hiện lưu lượng truy cập từ hoặc đến một thiết bị hoặc dịch vụ được chỉ định là Mức độ ưu tiên cao, chẳng hạn như giao tiếp VoIP, lưu lượng mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ được điều chỉnh để đảm bảo Mức độ ưu tiên cao nhận được băng thông tối đa.

Cài đặt Mức độ ưu tiên Rất thấp phù hợp với các dịch vụ như BitTorrent; nếu được cấu hình đúng, chúng chỉ tiêu tốn băng thông khi không có lưu lượng WAN nào khác.


Thiết lập cấu hình

Điều quan trọng cần lưu ý là cài đặt QoS được định cấu hình không đúng hoặc cân bằng có thể làm giảm hiệu suất tổng thể và giảm tốc độ; khi làm việc với QoS, nên thực hiện các thay đổi nhỏ và kiểm tra chúng trước khi tiếp tục các thay đổi khác.

Một ví dụ về cấu hình không đúng sẽ là khi xác định IP Netmasks - nếu địa chỉ 192.168.1.45 với netmask là 24 được đặt cho mức độ ưu tiên thấp, tất cả các địa chỉ 192.168.1.x (256 địa chỉ trong tất cả) sẽ nhận được thiết lập ưu tiên này, thay vì chỉ 192.168.1.45. Nếu cài đặt chỉ dành cho một địa chỉ đó, phải nhập mặt nạ mạng 32.

Khi cấu hình QoS, bạn có thể xác định thiết bị bằng địa chỉ MAC hoặc địa chỉ IP. (Một số chương trình cơ sở của bộ định tuyến chỉ cho phép bạn xác định bằng Netmask.

QoS là gì? Quality of Service

Ví dụ: 192.168.0.2 với Netmask là 24 sẽ thay đổi mức độ ưu tiên cho các địa chỉ 192.168.0.x, trong khi 192.168.0.2/32 sẽ chỉ đặt ưu tiên cho chỉ một địa chỉ IP đó.)

Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ MAC là bạn không phải lo lắng về việc thay đổi địa chỉ IP nếu bạn đang sử dụng Dynamic DHCP.

Tuy nhiên, khi sử dụng địa chỉ MAC, QoS chỉ áp dụng cho các gói có nguồn gốc từ địa chỉ đó chứ không phải các gói được gửi đến nó.

Do đó, trong một hội nghị truyền hình sử dụng thiết bị đó, nguồn cấp dữ liệu video đi được ưu tiên, nhưng video đến thì không.

Để tránh điều này, hãy đặt IP tĩnh cho các thiết bị bạn muốn ưu tiên hoặc bỏ ưu tiên, sau đó định cấu hình cài đặt QoS bằng các địa chỉ IP đó.

QoS có thể được sử dụng để ưu tiên lưu lượng cho các dải cổng.

Ví dụ: xác định phạm vi cổng 60000-61000 đặt mức độ ưu tiên cho các gói TCP / UDP.

Một số phần sụn bộ định tuyến cho phép bạn xác định lưu lượng (ứng dụng) Lớp 7, có thể hiệu quả hơn việc chọn phạm vi cổng; tuy nhiên, điều này đòi hỏi nhiều công việc hơn từ bộ định tuyến vì nó phải đào sâu hơn các tiêu đề trong gói để xem dữ liệu.

Với QoS, quản trị viên mạng có thể tinh chỉnh tốc độ lưu lượng và sử dụng băng thông trên mạng của họ.

Khi được thiết lập và cấu hình chính xác, các giao tiếp và lưu lượng mạng quan trọng được đảm bảo tốc độ và băng thông mà chúng cần để hoạt động mà không bị chậm lại, trong khi các dịch vụ ít quan trọng hơn có thể chờ để thực hiện công việc của chúng cho đến khi mạng ít bị tắc nghẽn hơn.

Một công cụ có giá trị, QoS là thứ mà tất cả các quản trị viên mạng nên sử dụng để tối đa hóa khả năng và độ tin cậy của mạng của họ.

Bây giờ bạn đã biết Qos là gì và một số cài đặt cấu hình điển hình, hãy đảm bảo theo dõi lưu lượng truy cập của bạn để đảm bảo băng thông được ưu tiên cho các dịch vụ và người dùng chính xác.