Windows ẩn phân vùng “System Reserved” theo mặc định thay vì tạo ra một ký tự ổ đĩa cho nó theo cách thông thường khi phân vùng ổ đĩa cứng như D,C,E. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nhận thấy họ có một phân vùng System Reserved và Windows chỉ hiển thị nó khi bạn sử dụng phần mềm phân vùng ổ đĩa.

Khi Windows đã được cài đặt hoàn tất, bạn mở thư mục “Computer” sẽ không nhìn thấy phân vùng System Reserved Partition. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy ổ cứng phân vùng hệ thống hay còn gọi là ổ C. Nếu muốn nhìn thấy phân vùng System Reserved Partition, bạn có thể sử dụng chương trình mặc định của Windows như Disk Management.

Phân vùng System Reserved trên Windows là gì?


Công dụng của phân vùng System Reserved

Phân vùng “System Reserved” chứa những gì? Bạn sẽ nhận thấy phân vùng có chứa các file như bootmgr, BOOTNXT, BOOTSECT.bak, và các thư mục khác như Boot, Recovery, system Volume, $RECYCLE BIN,… Một số công dụng của “System Reserved” gồm:

- Quản lý quá trình khởi động: Khi máy tính bắt đầu khởi động, hệ điều hành đọc dữ liệu từ Boot Configuration Data (BCD). Tiếp theo sẽ nạp hệ điều hành từ phân vùng “System Reserved” và Windows được khởi động từ ổ đĩa hệ thống.

- Nếu trước đó bạn có cấu hình mã hóa ổ đĩa bằng BitLocker Drive Encription, máy tính sẽ khởi động phân vùng “System Reserved” chưa được mã hóa và sau đó nó giải mã ổ đĩa được mã hóa, từ đó khởi động hệ điều hành.

- Nếu bạn sử dụng BitLocker Drive Encryption để mã hóa ổ đĩa thì phân vùng “System Reserved” là cần thiết. Vì các tập tin khởi động (file boot) mặc định được lưu trữ ở đây.

Phân vùng System Reserved trên Windows là gì?


Windows khởi tạo phân vùng “System Reserved” khi nào?

- Đối với Windows 7, phân vùng “System Reserved” là 100MB, còn Windows 8 là 350MB. Phân vùng này được tạo trong quá trình cài đặt Windows.

- Thông thường khi cài đặt Windows, bạn sẽ nhận được 1 thông báo là “To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition for system file”. (Để đảm bảo các tính năng của Windows được hoạt động chính xác, Windows có thể tạo 1 phân vùng bổ sung cho các tập tin hệ thống).

Phân vùng System Reserved trên Windows là gì?


Phân vùng System Reserved có thể xóa được không?

Tốt nhất bạn không nên động vào nó. Bạn không nên tự ý xáo phân vùng này nếu lỡ cài Windows hoàn tất mà không xóa nó ngay từ ban đầu trong quá trình cài đặt. Vì có thể gây ra tình trạng không khởi động được máy (mất boot).

Nếu bạn không muốn xuất hiện phân vùng này, tốt nhất là bạn xóa ngay từ lúc cài Windows. Và lúc này trình khởi động của Windows sẽ tập trung vào 1 phân vùng chính.

Thao tác xóa được phân vùng System Reserved như sau:

- Trước tiên bạn ấn Shift + F10 khi đang trong quá trình cài đặt Windows để mở cửa sổ Command Promt.

- Gõ lệnh diskpart và tạo 1 phân vùng mới bằng công cụ diskpart.

- Ví dụ, nếu bạn chỉ có 1 ổ đĩa duy nhất trong máy tính và nó hoàn toàn trống, bạn gõ select disk 0create partition primary để tạo duy nhất 1 phân vùng trong máy.

- Cuối cùng hoàn tất quá trình cài đặt.

Phân vùng System Reserved trên Windows là gì?

Như vậy bạn đã xóa được phân vùng System Reserved. Bạn cũng đã tìm hiểu được ý nghĩa của phân vùng System Reserved là gì rồi.

Chúc các bạn thành công!