THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Nói đơn giản nó là tiền thuế mà nhà nước  thu trên thu nhập của bạn hay đúng hơn là bạn có thu nhập thì bạn phải đóng thuế.Rất dễ hiểu phải không nào nhưng quan trọng là nó nhiều hay ít,5% hay 50%?

THUẾ NHIỀU HAY ÍT

Nhà nước Việt Nam hay bất kỳ nhà nước của bất kỳ nước nào đều hướng đánh thuế của người giàu nhiều hơn là người nghèo. Bằng chứng là nếu thu nhập cao bạn sẽ phải nộp thuế với tỉ lệ cao hơn và ngược lại.

Ví dụ như ở Việt Nam,thu nhập trên 100 triệu sẽ phải nộp thuê lên tới 35%,nhưng nếu thu nhập 10 triệu thì chỉ nộp 5% thôi. Theo cách tính này thì sẽ tạo ra sự cân bằng cho xã hội,ngoài ra các khoản miễn thuế  tức là số tiền để tính thuế sẽ không bao gồm những khoản tiền này:

- Cá nhân :

+ Lương của bạn dưới 9 triệu thì bạn không phải nộp thuế

+Lương của bạn 15 triệu thì bạn chỉ phải đóng thuế với phần còn lại. Cụ thể lấy 15-9,bạn chỉ phải nộp thuế từ 6 triệu này thôi.

- Người phụ thuộc: ví dụ bạn nuôi con nhỏ,nuôi mẹ già hoặc nuôi người nào đó bị khuyết tật hoặc lý do khác mà không thể lao động thì bạn sẽ được miễn thuế.

Với mỗi người phụ thuộc bạn sẽ được giảm 3,6 triệu/người. Ví dụ Lương của bạn là 15 triệu,bạn nuôi 1 con nhỏ vậy là bạn sẽ có 9 triệu tự nuôi bản thân không phải đóng thuế,thêm 3,6 triệu từ nuôi con nhỏ cũng không phải đóng thuế => Bạn chỉ còn 15-9-3,6 = 2,4 triệu. Bạn chỉ phải nộp thuế trên số tiền 2,4 triệu này thôi.

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bậc

Thu nhập tính thuế

Thuế xuất

7

> 80 triệu

35 %

6

> 52 – 80 triệu

30 %

5

> 32 – 52 triệu

25 %

4

> 18 – 32 triệu

20 %

3

> 10 – 18 triệu

15 %

2

>5 - 10 triệu

10 %

1

>0 - 5 triệu

5 %

Cách tính này là theo bậc thang. Vậy thì bậc thang là như thế nào?

Ví dụ ở trên : Lương của ban 15 triệu mà nuôi con nhỏ thì bạn chỉ bị tính thuế với 2,4 triệu còn lại tương ứng với 5%,tính ra tiền thuế của bạn là 120 nghìn.

Ví dụ khác : Lương của bạn là 100 triệu,bạn có một mẹ già và một con nhỏ. Vậy số tiền bạn phải đóng thuế chỉ còn 100 triệu – 9 triệu – (3,6 triệu x 2) = 83,8 triệu > 80 triệu. Vậy thì có phải đóng mức thuế 35% không?

Do cách tính thuế theo bậc thang vì vậy :

5 triệu đầu tiên : tính thuế 5% là 250 nghìn

5-10 triệu: lấy 10 triệu -  5 triệu = 5 triệu,tính thuế 10% là 500 nghìn

10-18 triệu: tương tự như trên,số tiền trong khoảng là 8 triệu,tính thuế 15% bằng 1,2 triệu

18-32 triệu:tương tự,số tiền trong khoảng là 14 triệu,tính thuế 20% bằng 2,8 triệu

32-52 triệu: 20 triệu,tính thuế 25% là 5 triệu

52-80 triệu: 28 triệu,tính thuế 30% là 8,4 triệu

>80 triệu: Chúng ta lấy số tiền phải đóng thuế ban đầu là 83,8 triệu – 80 triệu  = 3,8 triệu,tính thuế 35% bằng 1,33 triệu.

Tổng cộng số tiền thuế mà người có thu nhập 100 triệu,nuôi một con nhỏ ,một mẹ già thì sẽ phải nộp 19,48 triệu đồng . Trung bình khoảng 25% so với số tiền phải nộp thuế.


Vậy thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập,lương ai càng cao thì càng bị đánh nhiều thuế và người nào càng phải gánh vác gia đình thì càng được miễn nhiều thuế.Đây là điểm rất nhân văn và công bằng trong cách tính thuế.