Những cài đặt không cần thiết Nhưng lại làm tiêu hao PIN điện thoại của bạn

Hiện nay những cài đặt phần mềm được cài đặt trên những chiếc điện thoại,nó làm hao pin của điện thoại là tương đối lớn.Vậy làm sao để tắt nó.

 

Close Menu