Nhiều tiệc ích mở rộng Chrome và Edge độc hại đã được tải xuống


Tiện ích mở rộng Chrome và Edge độc hại

Hãng bảo mật Avast thông báo rằng 15 tiện ích mở rộng Chrome và 13 tiện ích mở rộng Edge có chứa mã độc đã được hơn 3 triệu người tải xuống và cài đặt.

Mã được tìm thấy trong các tiện ích mở rộng này có khả năng thực hiện một số hoạt động độc hại, một trong số đó là tải xuống nhiều phần mềm độc hại hơn vào thiết bị của người dùng. Các hoạt động khác bao gồm chuyển hướng người dùng đến quảng cáo hoặc trang web lừa đảo, thu thập dữ liệu cá nhân và thu thập lịch sử trình duyệt của người dùng.

Nhiều tiệc ích mở rộng Chrome và Edge độc hại đã được tải xuống

Avast cũng cho biết: “Đối với mỗi chuyển hướng sang miền của bên thứ ba, tội phạm mạng sẽ nhận được một khoản thanh toán”.

Các tiện ích mở rộng Chrome và Edge độc hại này đã được tìm thấy vào tháng 11. Người ta cũng nhận thấy rằng một số tiện ích mở rộng đã hoạt động trong hai năm kể từ tháng 12 năm 2018.


Báo cáo của Avast

Avast báo cáo rằng khi họ thông báo cho cả Chrome và Microsoft về các tiện ích mở rộng độc hại này thì chỉ có 3 trong số 15 tiện ích được xóa.

Vì vậy,Avast khuyến khích người dùng các tiện ích mở rộng này gỡ cài đựat và gỡ bỏ chúng.

Các tiện ích mở rộng Chrome độc hại:

- Direct Message for Instagram

- DM for Instagram

- Invisible Mode for Instagram Direct Message

- Downloader for Instagram

- App Phone for Instagram

- Stories for Instagram

- Universal Video Downloader

- Video Downloader for Facebook

- Vimeo Video Downloader

- Zoomer for Instagram and Facebook

- VK UnBlock. Works fast

- Odnoklassniki Unblock. Works quickly

- Upload photo to Instagram

- Spotify Music Downloader

- The New York Times News

Nhiều tiệc ích mở rộng Chrome và Edge độc hại đã được tải xuống

Các tiện ích mở rộng Edge độc hại:

- Direct Message for Instagram

- Instagram Download Video & Image

- App Home for Instagram

- Universal Video Downloader

- Video Downloader for Facebook

- Vimeo Video Downloader

- Stories for Instagram

- Upload Photo to Instagram

- Pretty Kitty, The Cat Pet

- Video Downloader for Youtube

- SoundCloud Music Downloader

- Instagram App with Direct Message DM