Switch hoạt động ở Layer 2 – DataLink của mô hình OSI, trong khi Router hoạt động ở Layer 3 – Network. Sự khác biệt này dẫn đến sự nhầm lẫn về định nghĩa và mục đích của Layer 3 switch, còn được gọi Multilayer switch.


Layer 3 Switch là gì?

Bộ chuyển mạch lớp 3 là một thiết bị phần cứng chuyên dụng được sử dụng trong định tuyến mạng. Các thiết bị chuyển mạch lớp 3 về mặt kỹ thuật có rất nhiều diểm chung với các bộ định tuyến thông thường. Đều hỗ trợ các giao thức định tuyến giống nhau, kiểm tra các gói đến và đưa ra các quyết định tuyến động dựa trên địa chỉ nguồn và đích bên trong.

Lý do tại sao mạng của bạn cần Layer 3 Switch

Một trong những ưu điểm chính của chuyển mạch lớp 3 so với Router là ở cách nó thực hiện các quyết định định tuyến. Các Layer 3 Switch có khả năng làm giảm tải độ trễ của mạng, vì các gói không phải thực hiện các bước bổ sung thông qua bộ Router.


Mục đích của Layer 3 Switch

Chuyển mạch lớp 3 được hình thành như một cách để cải thiện hiệu suất định tuyến mạng trên các mạng LAN lớn như mạng nội bộ của công ty.

Sự khác biệt chính giữa Layer 3 switch và Router nằm ở phần cứng bên trong. Phần cứng bên trong của Layer 3 switch kết hợp giữa switch và router, thay thế một số logic phần mềm của Router bằng phần cứng mạng tích hợp để mang lại hiệu suất tốt hơn cho các mạng LAN.

Lý do tại sao mạng của bạn cần Layer 3 Switch

Ngoài ra, đã được thiết kế để sử dụng trên mạng nội bộ. Layer 3 Switch thường sẽ không sở hữu các cổng WAN và các tính năng mạng diện rộng mà một Router tiêu chuẩn có.

Các thiết bị switch này được sử dụng phổ biến nhất để hỗ tợ định tuyến giữa các mạng LAN ảo. Lợi ích của Layer 3 Switch cho VLAN bao gồn:

- Giảm lưu lượng phát sóng

- Quản lý bảo mật đơn giản hóa.

- Cải thiện khả năng cách ly lỗi.


Cách hoạt động của Layer 3 Switch

Một switch điển hình định tuyến động lưu lượng giữa các port vật lý riêng lẻ của nó theo các địa chỉ vật lý – địa chỉ MAC của các thiết bị được kết nối. Layer 3 switch sử dụng khả năng này khi quản lý lưu lượng trọng mạng LAN.

Nó cũng mở rộng quy trình xử lý lưu lượng này bàng cách sử dụng thông tin địa chỉ IP để đưa ra quyết định định tuyến khi quản lý lưu lượng giữa các mạng LAN. Ngược lại, các Layer 4 Switch cũng tính đến số Port TCP hoặc UDP.


Sử dụng Layer 3 Switch với VLAN

Mỗi mạng VLAN ảo phải được nhập và ánh xạ Port trên switch. Các tham số định tuyến cho mỗi giao diện VLAN cũng phải được chỉ đinh.

Lý do tại sao mạng của bạn cần Layer 3 Switch

Một số Layer 3 Switch triển khai hỗ trợ DHCP có thể được sử dụng để tự gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong một VLAN. Ngoài ra, có thể sử dụng DHCP Server bên ngoài hoặc các địa chỉ IP tĩnh được định cấu hình riêng.


Những thách thức với Layer 3 Switch

Layer 3 Switch có giá thành cao hơn với các thiết bị switch thông thường. Việc cấu hình và quản trị các thiết bị này và VLAN cũng đòi hỏi những người có chuyên môn.

Các ứng dụng của Layer 3 Switch được giới hạn trong môi trường mạng LAN với quy mô đủ lớn của mạng con,số lượng thiết bị và lưu lượng truy cập. Mạng gia đình thường không dùng các thiết bị này. Thiếu chức năng WAN chính vì thế Layer 3 Switch không thể thay thế cho Router.

Việc đặt tên cho các thiết bị switch này xuất phát từ các khái niệm trong mô hình OSI, trong đó Layer 3 được gọi là Network. Đôi khi chính điều này gây ra sự nhầm lần trên thị trường cũng như về khái niệm của nó.