Bài viết này giải thích ý nghĩa của lỗi 503, tại sao bạn lại nhận được mã HTTP 503 và cách khắc phục những lỗi này.


Lỗi HTTP 503 là gì?

Khi bạn mở một trang web, trình duyệt web của bạn sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ lưu trữ trang web, máy chủ này sẽ trả về dữ liệu được yêu cầu và mã phản hồi. Mã trạng thái phải hồi HTTP được máy chủ trả về và cho máy khách biết liệu yêu cầu đã  thành công hay chưa.

Mã phản hồi được phân loại thành 5 lớp. Các mã trong phạm vi 500 đến 599 cho biết lỗi máy chủ.

Mã trạng thái HTTP 503 là phản hồi lỗi chung được trả về khi máy chủ không thể xử lý yêu cầu. Có nhiều lý do khiến máy chủ không sẵn sàng hoàn thành các yêu cầu và trả về lỗi 503. Mã lỗi này thường xuất hiện khi máy chủ bị quá tải với các yêu cầu hoặc ngừng hoạt động để bảo trì.

Lỗi 503 Service Unavailable là gì?

Nếu trang bạn truy cập gặp phải lỗi 503, bạn không thể làm gì được vì trình duyệt hoặc kết nối internet của bạn không gây ra lỗi. Mặc dù lỗi ở phía máy chủ, nhưng bạn có thể thử một số tùy chọn sau:

 - Tải lại trình duyệt của bạn hoặc thử mở trang bằng trình duyệt khác. Khả năng trang sẽ tải khi bạn làm mới trình duyệt của mình là rất thấp, nhưng đây là cách đáng để bạn thử.

- Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Nếu trang hiển thị lỗi 503 được lưu vào cache, trình duyệt sẽ yêu cầu phiên bản mới của trang sau khi bộ nhớ cache được xóa.

- Quay lại sau. Quản trị viên web có thể khắc phục sự cố máy chủ web trong thời gian chờ đợi.

- Liên hệ với chủ sở hữu web. Lựa chọn cuối cùng là liên hệ với người sở hữu web.


Khắc phục sự cố lỗi 500

Một số lý do khác nhau có thể gây ra Lỗi máy chủ nội bộ 503. Phổ biến nhất là một số lý do sau:

- Tấn công từ chối dịch vụ phân tán(DDoS). Một cuộc tấn công DDoS là một nỗ lực của một bên độc hại nhằm làm tràn băng thông hoặc tài nguyên của hệ thống của bạn và làm nó quá tải. Khi hệ thống bị quá tải, nó không thể thực hiện yêu cầu của bạn.

- Bảo trì tự động. Có thể bạn không biết, nhưng máy chủ của bạn có thể được bảo trì phần mềm hoặc dịch vụ thường xuyên. Ví dụ như WordPress, nó sẽ tự động được cập nhật liên phiên bản mới nhất bất cứ khi nào có bản phát hành mới. Trong quá trình cập nhật WordPres sẽ trả về lỗi 503 Serivce Unavailable.

- Cài đặt tường lửa. Thông thường, một firewall được định cấu hình sai có thể gây ra lỗi 503. Điều này thường xảy ra khi ứng dụng đang sử dụng mạng phân phối nội dung CDN. Firewall của máy chủ có thể nhận ra các yêu cầu từ CDN là một cuộc tấn công và chặn chúng,dẫn đến lỗi 503.

Lỗi 503 Service Unavailable là gì?

- Trang web bị tấn công. Một mã độc hại được đưa vào trang web của bạn có thể dẫn đến lỗi 503.

- Vấn đề với các plugin và chủ đề. Nếu bạn đang chạy WordPres hoặc CMS tương tự, lỗi 503 có thể xuất hiện sau khi cập nhật hoặc sửa đổi plugin/chủ đề.

- Máy chủ Node.js. Nếu bạn có trang web dựa trên Node.js, hãy kiểm tra xem máy chủ Node.js có bị lỗi không.

Cách tốt nhất để xác định lý do tại sao lỗi 503 xảy ra là kiểm tra các tệp nhật ký của máy chủ.


LỜI KẾT

Lỗi máy chủ nội bộ 503 là mã trạng thái HTTP có nghĩa là đã xảy ra với sự cố máy chủ web lưu trữ trang web bạn đang truy cập.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tại phần bình luận.