Trong Excel,đôi khi chúng ta gặp lỗi ####. Lỗi này xảy ra khi không có gì bị thiếu trong ô, chỉ là không có đủ dung lượng cho giá trị mới hoặc giá trị cập nhật. Theo trang web chính thức của Microsoft, lỗi #### là cách Excel nói rằng chiều rộng ô không đủ cho chiều dài của giá trị.

Có thể có những lý do sau đây để xảy ra lỗi này.

- Chiều dài của số thập phân mới hoặc được cập nhật không có đủ chiều rộng ô.

- Thông thường, định dạng ngày dài không có đủ để phù hợp với giá trị

- Giá trị ngày hoặc giờ âm tạo ra lỗi này.

1. #### Lỗi do không có đủ khoảng trống cho giá trị thập phân

 Lý do cơ bản nhất cho lỗi thẻ bắt đầu bằng # là khi công thức được sử dụng trong ô trả về một số thập phân không thể vừa với chiều rộng ô. Nói chung, hàm Excel trả về một số thập phân và việc thiếu khoảng trống cho giá trị ô sẽ hiển thị lỗi ####. Ở đây,lỗi #### gợi ý rằng độ rộng của ô cần phải tang hoặc giá trị thập phân phải được rút ngắn.

2. #### Lỗi do giá trị Ngày dài

Một lý do khác gây ra lỗi #### là khi giá trị Ngày dài không thể vừa với chiều rộng ô. Nói chung, định dạng dữ liệu dài trong Excel và thiếu khoảng trống cho giá trị ô sẽ hiển thị lỗi ####. Ở đây nó gợi ý rằng độ rộng của ô cần được tăng lên hoặc giá trị ngày cần được rút ngắn.

3. Lỗi do băm giá trị ngày và giờ phủ định

Một lý do khác gây ra lỗi #### là khi giá trị ô đầu vào là giá trị Ngày hoặc giờ âm. Nói chung, Excel có định dạng ngày và giờ được xác định trước và số âm của các giá trị này hiển thị lỗi #####.

Cách khắc phục : Sửa định dạng ngày và giờ theo Excel.


Dưới đây là một số lưu ý khi xử lý lỗi ####

- Lỗi #### không nguy hiểm như các lỗi khác

- Lỗi #### nguyên nhân chính xảy ra là do Điều chỉnh khoảng cách chiều rộng ô

- Định dạng ô theo yêu cầu giúp tránh xa hoặc xử lý lỗi này.