Dù là trường hợp nào, mục đích của bạn là gì, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một đường ngang tự động xuất hiện trong Word. Và để tình trạng này không còn lặp lại, mình sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn điều xảy ra trong lần tiếp theo.


Cách xóa một đường ngang trong Word

1. Đặt con trỏ chuột của bạn trên đường thẳng phía trên đường ngang.

2. Đi tới tab Home.

3. Nhấp vào Borders mũi tên thả xuống trong phần Paragraph của ribbon và chọn No Boder.

Làm thế nào để xóa đường ngang trong Microsoft Word

Và đó là tất cả những gì bạn cần làm. Rất đơn giản phải không ạ.


Cách vô hiệu hóa đường kẻ ngang tự động xuất hiện trong Word

Có thể bạn không bao giờ muốn đường kẻ ngang lại xuất hiện trở lại. Đây là một cách đơn giản mà bạn có thể tắt nó trong Word.

1. Trên Word, đi tới File > Options > Proofing. Trên máy Macbook, Word > Prefences.

Làm thế nào để xóa đường ngang trong Microsoft Word

2. Lựa chọn AutoCorrect Options.

Làm thế nào để xóa đường ngang trong Microsoft Word

3. Chuyển đến tab AutoFormat As You Type.

4. Check bỏ mục Border lines trong phần Apply as you type.

Làm thế nào để xóa đường ngang trong Microsoft Word

5. Click OK để lưu và thoát.

Bây giờ bạn sẽ không còn lo lắng về các đường ngang tự động xuất hiện.


Cách Chèn Thủ công một Đường ngang trong Word

Nếu bạn quyết định tắt đường ngang tự động và muốn chèn một đường ngang, bạn có thể làm như vậy theo cách thủ công.

1. Đặt con trỏ nơi vị trí bạn muốn thêm

2. Chuyển đến tab Home.

3. Nhấp vào Borders mũi tên thả xuống và chọn Bottom Border hoặc Horizontal Line.

Làm thế nào để xóa đường ngang trong Microsoft Word

Dòng ngang sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn trên dòng bên dưới con trỏ của bạn. Nếu bạn muốn định dạng dòng, hãy chọn nó và sử dụng các công cụ trong ruy-băng trên tab Trang đầu.


Kiểm soát Đường ngang Tự động trong Word

Mặc dù có thể thuận tiện khi đường ngang đó xuất hiện nếu bạn đang tìm cách tách các phần trong tài liệu của mình, nhưng cũng có thể bất tiện khi đường đó xuất hiện nếu đó không phải là mục đích của bạn. Nhưng bây giờ bạn biết làm thế nào để thoát khỏi nó một lần và mãi mãi.