Làm thế nào để vận chuyển tên lửa Facol 9 lên vị trí phóng?

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào các tên lửa lớn như Falcon 9 và Saturn V được vận chuyển đến địa điểm phóng của chúng không? Video này bao gồm mọi bước và phương pháp được sử dụng để vận chuyển các tên lửa này, tất cả các cách từ các phương pháp đường thông thường đến các phương pháp trên không và trên biển

 

Close Menu