Khi bạn sử dụng tham chiếu ô tương đối trong một công thức, nó sẽ tự động điều chỉnh khi bạn sử dụng Fill Handle để áp dụng nó vào một vị trí khác hoặc sao chép và dán nó vào ô khác.

Trong nhiều trường hợp, bạn muốn ô tham chiếu không đổi thay vì điều chỉnh tự động. Trong hướng dẫn này, Ting3s.com sẽ chỉ cho bạn cách giữ ô tham chiếu công thức không đổi trong Excel.

Làm thế nào để giữ tham chiếu cố định trong Excel?


Giữ ô tham chiếu cố định bằng phím F4

Để giữ tham chiếu ô không đổi trong công thức, bạn chỉ cần thêm biểu tượng $ vào ô tham chiếu bằng cách nhấn F4. Hãy làm như sau:

1. Chọn ô có công thức bạn muốn làm cho nó không đổi

2. Trong thanh công thức, hãy đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn đặt nó không đổi, sau đó nhấn F4.

Trong trường hợp này tôi không muốn tham chiếu ô A1 được điều chỉnh khi công thức đang di chuyển. Vì vậy tôi đặt con trỏ vào A1 trong công thức, rồi nhấn F4. Xem ảnh chụp

Làm thế nào để giữ tham chiếu cố định trong Excel?

Sau đó bạn có thể thấy tham chiếu ô A1 là hằng số trong công thức

Làm thế nào để giữ tham chiếu cố định trong Excel?