Bài viết này hướng dẫn bạn cách phân biệt giữa bàn phím thông thường và bàn phím cơ. Nó làm như vậy bằng cách giải thích sự khác biệt và trình bày những gì cần tìm.


Làm thế nào bạn có thể biết bàn phím là cơ hay bàn phim thông thường?

Có một số cách khác nhau để biết bàn phím là bàn phím cơ hay bàn phím thông thường. Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất để kiểm tra.

1. Trên bàn phím của bạn, hãy nhấp vào phím và xem âm thanh của nó lớn như thế nào. Nếu nó khá to và có tiếng lách cách thì gần như chắc chắn đó là một bàn phím cơ.

2. Ngoài ra, hãy nhấc một trong các phím ra khỏi bàn phím một cách cẩn thận và kiemr tra xem có công tắc bên dưới phím hay không. Nếu có, đó là bàn phím cơ.

3. Nếu gần đây bạn mới mua bàn phím cơ, hãy kiểm tra bao bì và xem nó có thể hiện điều gì không.


Bàn phím cơ học cảm thấy như thế nào?

Bàn phím cơ thường có cảm giác khác rất nhiều so với bàn phím thông thường. Dưới đây là một số cảm giác bạn cảm nhận được.

- Bàn phím cơ có tính xúc giác cao hơn: Nhờ cảm giác của các công tắc bàn phím cơ học, chúng có cảm giác nhạy hơn nhiều so và xucs giác hơn mỗi khi bạn nhấn vào một phím.

- Bàn phím cơ tiếng to hơn: Bàn phím cơ có xu hướng tạo ra nhiều tiếng ồn hơn khi được nhấn vào một phím.

- Ít lỗi hơn: Do cảm giác của bàn phím cơ học, bạn nhận được phản hồi gõ tốt hơn, nghĩa là bạn có thể chính xác hơn và ít mắc lỗi.

- Bền hơn: Bàn phím cơ có cảm giác nặng hơn bàn phím thông thường, có nghĩa là nó bền hơn.


Sự khác biệt giữa bàn phím thông thường và bàn phím cơ?

Bàn phím thông thường và bàn phím cơ có một số điểm khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy những điều này hữu ích trước khi bạn cần mua chúng.

- Âm thanh khác nhau: Bàn phím thông thường êm hơn nhiều so với bàn phím cơ học, có thể hữu ích trong môi trường văn phòng hoặc môi trường làm việc yên tĩnh.

- Giá khác nhau: Bàn phím thông thường có giá rẻ hơn nhiều so với bàn phím cơ học, mặc dù chúng có tuổi thọ không bằng.

 - Bàn phím cơ học chắc chắn hơn: Bàn phím cơ thường chắc chắn hơn và bền hơn có nghĩa là chúng sẽ kéo dài thời gian sử dụng của người dùng.

- Bàn phím cơ có các bộ phận có thể tháo rời: Có thể tháo keycaps của bàn phím cơ và tùy chỉnh bàn phím của bạn với các bộ phận khác.