1. Những tin nhắn quan tâm ít dần.

2. Những gì có thể nói với nhau ngày càng ngắn,ừ,ờ,ok,anh mệt rồi,em ngủ đi,tùy,sao cũng được.

Khi một mối quan hệ sắp kết thúc? Thường thì nó sẽ trải qua 5 giai đoạn như thế này

3. Nhắn tin đến,người kia rất lâu mới trả lười,có khi đã xem rồi để đó,có khi còn không xem.

4. Đến 1 câu “chúc ngủ ngon” cũng không còn nữa.

Khi một mối quan hệ sắp kết thúc? Thường thì nó sẽ trải qua 5 giai đoạn như thế này

5. Mình im lặng,thì người kia cũng im lặng luôn


Đến cuối cùng thì Chào nhau nhé,người đi ngang qua đời nhau