Khảo sát : Hơn một nửa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm TikTok

Cuộc khảo sát này cho thấy rằng 64% người dùng TikTok phản đối với hành động của Tổng thống Trmp đóng cửa ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance trong vòng 45 ngày.

Tuy nhiên một cuộc khảo sát được thực hiện với những người dân ở Mỹ trên 18 tuổi thì kết quả là 57% tổng số người Mỹ đồng ý với động thái của Tổng thống để loại bỏ ứng dụng video âm nhạc khỏi Hoa Kỳ.

Dữ liệu lấy ý kiến được tiến hành vào ngày 8 và 9 tháng 8,chỉ vài ngày sau khi Trump đe dọa sẽ chặn T ikTok và WeChat nếu chúng không được bán bởi các công ty mẹ của họ,cả hai đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. TikTok đã phản ứng với tin tức về lệnh điều hành bằng cách đe dọa hành động pháp lý. Công ty mẹ của WeChat cho biết họ đang xem xét lại lệnh điều hành.

Khảo sát : Hơn một nửa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm TikTok

Microsoft đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua TikTok,điều này sẽ cho phép nó tiếp tục hoạt động tại Mỹ sau ngày 15 tháng 9. Một báo cáo cho thấy Twitter cũng có thể sẵn sang cho việc sáp nhập với TikTok.

Harris Poll cho biết,ngay cả khi thỏa thuận với một công ty Mỹ diễn ra,hầu hết người dân trong nước Mỹ(62%) cho rằng TikTok vẫn sẽ gây ra mối đe dọa an ninh vì mối quan hệ của nó với Trung Quốc.

Cuộc chiến công nghệ giữa Trump và Bắc Kinh bắt nguồn từ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng các ứng dụng để theo dõi người Mỹ. Trump tuyên bố các ứng dụng nắm bắt được lượng thông tin từ người dùng của nó có thể cho phép “Đảng cộng sản Trung Quốc truy cập vào thông tin cá nhân và độc quyền của người Mỹ”.

Hầu hết người Mỹ(67%) lo ngại rằng Trung Quốc đang sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập từ TikTok một cách không phù hợp.