1. Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính là 1 nhóm gồm 2 hoặc nhiều hệ thống máy tính được kết nối với nhau. Bạn có thể thiết lập kết nối mạng bằng cáp hoặc phương tiện không dây.

Mọi mạng đều liên quan đến phần cứng và phần mềm kết nối máy tính và công cụ.

Trong Series khái niệm mạng máy tính này, bạn sẽ học :

- Mạng máy tính là gì?

- Ưu điểm mạng máy tính.

- Các thành phần mạng máy tính

- Số nhận dạng duy nhất của mạng.

- Các thành phần mạng quan trọng khác

- Sử dụng mạng máy tính

- Nhược điểm của việc sử dụng mạng máy tính.


2. Ưu điểm mạng máy tính

Dưới đây là những lợi ích/ưu điểm cơ bản của việc sử dụng Mạng máy tính:

- Giúp bạn có thể kết nối với nhiều máy tính với nhau để gửi và nhận thông tin khi truy cập mạng.

- Giúp bạn chia sẻ máy in, máy quét và email.

- Giúp bạn chia sẻ thông tin với tốc độ rất nhanh.

- Giao tiếp điện tử hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với khi không có mạng.


3. Các thành phần mạng máy tính

Dưới đây là các thành phần mạng máy tính thiết yếu:

- Switch: hoạt động như một bộ điều khiển kết nối máy tính, máy in và các thiết bị phần cứng khác với mạng trong khuôn viên hoặc tòa nhà. Nó cho phép các thiết bị trên mạng của bạn giao tiếp với nhau, cũng như với các mạng khác. Nó giúp bạn chia sẻ tài nguyên và giảm chi phí của bất kỳ tổ chức nào.

- Router: giúp bạn kết nối với nhiều mạng. Nó cho phép bạn chia sẻ một kết nối internet với nhiều thiết bị và tiết kiệm tiền. Router hoạt động như một bộ điều phối, cho phép bạn phân tích dữ liệu được gửi qua mạng. Nó tự động chọn tuyến đường tốt nhất để dữ liệu di chuyển và gửi dữ liệu trên đường đi.

- Server: Chứa các chương trình, tệp dữ liệu và hệ điều hành mạng. Máy chủ cho phép tất cả người dùng trong mạng truy cập vào tài nguyên mạng.

- Client: là thiết bị máy tính truy cập và sử dụng mạng cũng như chia sẻ tài nguyên mạng. Họ cũng là người dùng của mạng, vì họ có thể gửi và nhận các yêu cầu từ máy chủ.

- Phương tiện truyền dẫn: Là vật liệu mạng được sử dụng để kết nối các máy tính trong mạng, chẳng hạn như cáp đồng trục, dây xoắn đôi và cáp quang. Nó còn được gọi là links, channels hoặc line.

- Access Points: Các điểm truy cập cho phép các thiết bị kết nối với mạng không dây mà không cần dây cáp,cũng như hỗ trợ linh hoạt cho người dùng.

- Shared Data: Dữ liệu được chia sẻ là dữ liệu được chia sẻ giữa các máy khách như tệp dữ liệu, chương trình truy cập máy in và email.

- Network Interface Card: gửi, nhận dữ liệu và điều khiển luồng dữ liệu giữa máy tính và mạng.

- Local Operating System: Hệ điều hành cục bộ giúp máy tính cá nhân truy cập tệp, in ra máy in cục bộ và sử dụng một hoặc nhiều ồ đĩa và ổ CD nằm trên máy tính.

- Network Opearating System: Hệ điều hành mạng là một chương trình chạy trên máy tính và máy chủ. Nó cho phép các máy tính giao tiếp qua mạng.

- Protocol: Giao thức là một tập hợp các quy tắc được xác định cho phép 2 thực thể giao tiếp trên mạng. Một số giao thức tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích này là IP,TCP,UDP,FTP,v.v.

­- Hub: là thiết bị chia kết nối mạng cho nhiều máy tính. Nó hoạt động như một trung tâm phân phối nên bất cứ khi nào một máy tính yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ máy tính hoặc từ mạng, nó sẽ gửi yêu cầu đến trung tâm thông qua một dây cáp. Trung tâm sẽ nhận yêu cầu và truyền nó đến toàn bộ mạng.

- Cáp LAN: Cáp mạng cục bộ LAN còn được gọi là Ethernet hoặc cáp dữ liệu. Nó được sử dụng để kết nối thiết bị với Internet.

- OSI: là viết tắt của Open Systems Interconnection. Đây là một mô hình tham chiếu cho phép bạn xác định các tiêu chuẩn cho truyền thông.

- Unique Identifiers of Network(Số nhận dạng duy nhất của mạng): Một số nhận dạng mạng duy nhất như : Tên máy chủ, Địa chỉ IP,máy chủ DNS, Địa chỉ MAC,Port.

- Một số thành phần quan trọng khác như :

+ ARP: Viết tắt của Address Resolution Protocol giúp người dùng mạng chuyển đổi địa chỉ IP thành địa chri vật lý tương ứng.

+ RAPP: giao thức phân giải địa chỉ ngược, cung cấp một địa chỉ IP của thiết bị với một địa chỉ vật lý đã cho làm đầu vào.


4. Sử dụng máy tính

Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của mạng máy tính:

- Giúp bạn chia sẻ tài nguyên chẳng hạn như máy in

- Cho phép bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu và phần mềm đắt tiền giữa những người tham gia mạng. Như bản quyền phần mềm, bản quyền hệ điều hành.v.v

- Cung cấp giao diện nhanh chóng và hiệu quả từ máy tính này sang máy tính khác.

- Giúp bạn trao đổi dữ liệu và thông tin giữa những người dùng qua mạng.


5. Nhược điểm của việc sử dụng mạng máy tính

Dưới đây là những hạn chế của việc sử dụng mạng máy tính:

- Đầu tư cho phần cứng và phần mềm có thể tốn kém cho quá trình thiết lập ban đầu.

- Nếu bạn không thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo mật, tường lừa thì dữ liệu của bạn sẽ gặp rủi ro cao.

- Một số thành phần của thiết kế mạng có thể phải nâng cấp theo từng năm.

- Yêu cầu phải có người có chuyên môn để quản lý và theo dõi liên tục để xử lý các vấn đề về máy chủ và các vấn đề khác.