Trong thời đại mà Internet mang chúng ta đến gần nhau hơn bất kể chúng ta cách xa nhau như thế nào, cách chúng ta tương tác với đồng nghiệp của mình cũng đã thay đổi.

Một công cụ cộng tác như vậy là  và nó bao gồm tất cả các công cụ mà bạn có thể nghĩ đến, bao gồm trò chuyện tức thì, hội nghị truyền hình, truyền tệp và hơn thế nữa.

Một số người dùng đã báo cáo rằng có sự cố với khả năng tải xuống các tệp của Microsoft Teams mà những người khác đã đăng. Và sau đây là một số giải pháp để xử lý vấn đề này nhé.


Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Sự cố tải xuống cũng có thể xảy ra nếu trình duyệt của bạn đang dùng có bộ nhớ cache quá nhiều. Do đó việc xóa nó sẽ loại bỏ được một vấn đề trong sự cố tải xuống Microsoft Teams.


Thay đổi trình duyệt

Có thể bạn đã biết, bạn cần một trình duyệt Internet để khởi chạy Microsoft Teams và nó thường sẽ chạy cho trình duyệt bạn đã chỉ định làm Mặc định.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp sự cố không thể tải xuống Microsoft Teams thì bạn hãy thử thay đổi một trình duyệt khác xem như thế nào.


Tải xuống qua tab Files

1. Mở ứn dụng Microsoft Teasm từ màn hình của bạn

2. Đi tới mục Teams > chọn đến tab Files

3. Tìm file bạn cần, sau đó nhấn vào dấu ba chấm bên cạnh tệp và chọn Download


Sử dụng SharePoint để tải xuống tệp

Các dịch vụ tải xuống và tải lên của Microsoft Teams được lưu trữ bởi SharePoint, Microsoft Teasm chỉ hoạt động như một giao diện cho người dùng.

Đây có thể nói là một giải pháp tốt nhất và nó thường xử lý được vấn đề này.