Bạn đang muốn cài đặt hoặc gỡ một phần mềm, ứng dụng nào đó nhưng lại gặp lỗi này và bạn không biết phải xử lý nó như thế nào. Hãy cùng Ting3s.com tìm cách xử lý ngay nhé.


Cách khắc phục lỗi Another program is being installed

1. Quét virus

Khắc phục lỗi : Another program is being installed

Bước này là cần thiết nếu bạn muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, tính năng bảo vệ thời gian thực sẽ ngăn chặn phần lớn sự lây nhiễm virus thông qua các ứng dụng thứ 3 và nó sẽ không cho bạn cài đặt.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý là nếu lỗi này xảy ra sau khi bạn cài đặt một phần mềm đáng ngờ nào đó, thì bạn cũng có thể gỡ bỏ chúng ra và quét virus máy tính.


2. Thoát quá trình Windows Installer trong Task Manager

Trước khi bạn làm cách này, bạn hãy xem là mình đã chạy cài đặt với tư cách là Administrator chưa nhé

1. Bạn cần giữ nguyên hiện trạng đang cài đặt

2. Mở Task Manager

3. Tron tab Details, bạn tìm đến msiexec.exe, nhấp chuột phải chọn End task

Khắc phục lỗi : Another program is being installed

4. Thử khởi động lại cài đặt một lần nữa.


3. Khởi động lại dịch vụ Windows Installer

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R

2. Tai hộp thoại Run, nhập lệnh services.msc > Nhấn Enter

Khắc phục lỗi : Another program is being installed

3. Tìm đến Windows Installer, nhấp chuột phải vào nó chọn Properties

Khắc phục lỗi : Another program is being installed
 

4. Bạn chọn Stop, sau đó bật Start lại

Khắc phục lỗi : Another program is being installed

5. Thử cài đặt lại chương trình


4. Tắt các ứng dụng của bên thứ ba trước khi cài đặt

1. Nhấn chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Task Manager

2. Tại tab Startup,tắt tất cả các ứng dụng để ngăn chúng khởi động cùng hệ thống.

3. Khởi động lại PC của bạn và thử cài đặt lại chương trình.