Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP(Internet Protocol – giao thức internet) là một nhãn số được gán cho các thiết bị được kết nối với mạng máy tính sử dụng IP để giao tiếp.

Địa chỉ IP hoạt động như một định danh cho một máy cụ thể trên một mạng cụ thể. Nó cũng giúp bạn phát triển một kết nối ảo giữa đích và nguồn. Địa chỉ IP còn được gọi là số IP hoặc địa chỉ internet. Nó giúp bạn xác định định dạng kỹ thuật của lược đồ địa chỉ và gói. Hầu hết các mạng kết hợp TCP với IP.


Các loại địa chỉ IP

Chủ yếu có 4 loại địa chỉ IP:

- Public

- Private

- Static

- Dynamic

Trong số đó, địa chỉ Public và Private dựa trên vị trí của mạng riêng tư, địa chỉ này sẽ được sử dụng bên trong mạng trong khi IP Public được sử dụng bên ngoài mạng.

1. IP Public

Địa chỉ IP Public là một địa chỉ mà một địa chỉ chính được liên kết với toàn bộ mạng của bạn. Trong địa chỉ IP này, mỗi thiết bị được kết nối có cùng một địa chỉ IP.

Loại địa chỉ IP Public này được ISP(Nhà cung cấp mạng của bạn) cấp cho bộ định tuyến của bạn.

2. IP Private

Địa chỉ IP Private là số IP duy nhất được gán cho mọi thiết bị kết nối với mạng internet gia đình của bạn, bao gồm các thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,v.v.

Nó cũng có thể bao gồm tất cả các loại thiết bị Bluetooth bạn sử dụng, như máy in,TV,WiFi,v.

3. IP Dynamic

Địa chỉ IP động luôn thay đổi. Nó là tạm thời và được cấp phát cho một thiết bị mỗi khi nó kết nối với web. IP động có thể truy xuất nguồn gốc của chúng thành một tập hợp các địa chỉ IP được chia sẻ trên nhiều máy tính.

Địa chỉ IP Dynamic là một loại địa chỉ giao thức Internet quan trọng khác. Nó hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó nó sẽ hết hạn.

4. IP Static

Địa chỉ IP tĩnh là địa chỉ IP cố định, không thay đổi. Nó ngược lại với địa chỉ IP Dynamic được chỉ định bởi máy chủ DHCP thay đổi khi hết hạn. Địa chỉ IP Static sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nó có thể thay đổi nếu bạn là quản trị viên.


Phiên bản của địa chỉ IP

1. IPv4

IPv4 là phiên bản đầu tiên của IP. Nó đã được triển khai để sản xuất trong ARPANET vào năm 1983. Ngày nay, nó là phiên bản IP được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được sử dụng để xác định các thiết bị trên mạng bằng hệ thống định địa chỉ.

IPv4 sử dụng lược đồ địa chỉ 32bit cho phép lưu trữ 2^32 địa chỉ, tức là hơn 4 tỷ địa chỉ. Đến nay, nó được coi là Giao thức Internet chính và thực hiện 94% lưu lượng truy cập internet.

2. IPv6

Đây là phiên bản mới nhất của Internet Protocol được khởi xưởng bởi Internet Engineer Taskforce vào đầu năm 1994. Việc thiết kế và phát triển bộ ứng dụng đó được gọi là IPv6.

Phiên bản này đang được triển khai để đáp ứng nhu cầu về nhiều địa chỉ internet hơn. Nó nhằm mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến IPv4. Với không gian địa chỉ 128-bit.


Phân loại địa chỉ IP dựa trên đặc điểm hoạt động

1. Unicast addressing

Unicast addressing là khái niệm phổ biến nhất về địa chỉ IP trong phương pháp Unicast addressing. Nó có sẵn ở cả IPv4 và IPv6.

Unicast addressing đề cập đến một người gửi/người nhận duy nhất. Nó có thể được sử dụng cho cả việc gửi và nhận dữ liệu.

Trong hầu hết hết các trường hợp, Unicast addressing được liên kết với một thiết bị hoặc máy chủ lưu trữ, nhưng một thiết bị hoặc máy chủ lưu trữ đó có thể có nhiều hơn một địa chỉ Unicast.

2. Broastcast Addressing

Broastcast Addressing là một phương pháp đánh địa chỉ khác có sẵn trong IPv4. Nó cho phép bạn quản lý dữ liệu đến tất cả các điểm đến trên mạng chỉ với một thao tác truyền duy nhất.

IPv6 không cung cấp bất kỳ triển khai và bất kỳ Broastcast address nào. Nó thay thế bằng multicast tới tất cả các nút được xác định đặc biệt của địa chỉ multicast.

3. Multicast IP Address

Địa chỉ Multicast được sử dụng chủ yếu cho giao tiếp 1 chiều. Các bản tin multicast chủ yếu được gửi đến địa chỉ nhóm multicast IP.

Trong trường hợp này, các bộ định tuyến chuyển tiếp các bản sao của gói tin tới mọi giao diện các máy chủ được đăng ký với địa chỉ nhóm cụ thể đó. Chỉ các máy chủ yêu cầu nhận thông báo mới xử lý các gói tin. Tất cả các máy chủ khác trong mạng LAN đó sẽ loại bỏ chúng.

4. Anycast Address

Anycast là một dạng địa chỉ hoàn toàn mới trong IPv6. Dạng địa chỉ này không được gắn cho node hay giao diện, mà cho những chức năng cụ thể. Thay vì thực hiện truyền dữ liệu đến mọi node trong một nhóm như địa chỉ multicast, anycast gửi gói tin đến node gần nhất (tính theo thủ tục định tuyến) trong nhóm. Anycast không có không gian địa chỉ riêng gắn cho nó.

Nó được lấy trong vùng của địa chỉ unicast. Bởi vậy, địa chỉ anycast cũng có ba phạm vi như địa chỉ unicast. Nhưng việc sử dụng của địa chỉ anycast cũng không rõ ràng. Hiện nay đang có những thảo luận về việc có sử dụng dạng địa chỉ anycast cho những mục đích như tìm DNS hoặc Universal Plug and Play.